• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία' | 9 Ιουνίου 2015, 23:48

    Η αναφερόμενη προθεσμία έως τις 30-9-2018 κρίνεται υπερβολική, εάν αναφέρεται στα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια, και θα αποτελέσει βάση για (α) καθυστερήσεις στην εκπόνηση των σχεδίων, και (β) λάθη στη διανομή και κατανομή των δικαιωμάτων βάσει επιλέξιμων βοσκοτόπων προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους της χώρας με τρόπο ενιαίο και δίκαιο. Προτείνουμε να διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στα οριστικά ή στα προσωρινά σχέδια βόσκησης.