• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία' | 9 Ιουνίου 2015, 23:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο ρόλος των οικείων δασικών υπηρεσιών στην εφαρμογή της υφιστάμενης δασικής νομοθεσίας στη διαχείριση των εν λόγω εκτάσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς με αυτήν εξασφαλίζεται η διαχείριση υπό την έννοια της αειφορίας, αλλά και της παρακολούθησης της δυναμικής κατάστασης των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Η τελευταία, ανάλογα με την εξέλιξη της βλάστησης, μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση διαχειριστικών προτάσεων / πρακτικών για την προστασία του δάσους ή για τη διαχείριση του λιβαδιού, με χαρακτηριστικότατη περίπτωση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια την ανάγκη αραίωσης των πυκνών πρινώνων (θαμνολίβαδα με πουρνάρι), οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα εκτεταμένο λιβαδοπονικό πόρο για τη βόσκηση των 5 εκατομμυρίων αιγών της χώρας. Προτείνουμε στις συγκεκριμένες επιτροπές οι οικείες δασικές υπηρεσίες να εκπροσωπούνται επαρκώς και με υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τις αντίστοιχες περιοχές.