Άρθρο 09: Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται μια ή περισσότερες επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, οι οποίες αποτελούνται από:

α) υπαλλήλους της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων,

β) υπαλλήλους της οικείας δασικής υπηρεσίας,

γ) υπαλλήλους της οικείας αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι προτείνονται από τον Οργανισμό και

δ) εκπρόσωπο της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 09: Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
  Γιατί απουσιάζει η εκπροσώπηση του ΓΕΩΤΕΕ από τις επιτροπές αυτές? Πότε θα συνεδριάζει αυτή η επιτροπή? Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της? Όλα αυτά πρέπει να καθοριστούν στα πλαίσια του παρόντος νόμου ή με μελλοντικές Υπουργικές αποφάσεις (δες άρθρο 11).

 • Ο ρόλος των οικείων δασικών υπηρεσιών στην εφαρμογή της υφιστάμενης δασικής νομοθεσίας στη διαχείριση των εν λόγω εκτάσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς με αυτήν εξασφαλίζεται η διαχείριση υπό την έννοια της αειφορίας, αλλά και της παρακολούθησης της δυναμικής κατάστασης των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Η τελευταία, ανάλογα με την εξέλιξη της βλάστησης, μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση διαχειριστικών προτάσεων / πρακτικών για την προστασία του δάσους ή για τη διαχείριση του λιβαδιού, με χαρακτηριστικότατη περίπτωση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια την ανάγκη αραίωσης των πυκνών πρινώνων (θαμνολίβαδα με πουρνάρι), οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα εκτεταμένο λιβαδοπονικό πόρο για τη βόσκηση των 5 εκατομμυρίων αιγών της χώρας. Προτείνουμε στις συγκεκριμένες επιτροπές οι οικείες δασικές υπηρεσίες να εκπροσωπούνται επαρκώς και με υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τις αντίστοιχες περιοχές.

 • Δεν αναφέρεται ποιος θα είναι ο ρόλος των επιτροπών αυτών και ποιες οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την παρακολούθηση και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Προτείνεται να ακολουθηθεί αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3. Δηλαδή, οι επιτροπές να αποφασίζουν για τη σωστή ή μη εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, απουσία Δασαρχείου, ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες γαίες ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012 (Α΄66). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση.

  Απόστολος Κυριαζόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»

 • 1 Ιουνίου 2015, 08:32 | Γεώργιος Π.

  Ποιός αποφασίζει για τη συγκρότηση της Επιτροπής αυτής; Πόσα μέλη έχει και από ποιά ειδικότητα; Ποιά θα είναι η δουλειά τους; Στο γραφείο ή στην ύπαιθρο; Πρέπει νομίζω να διευκρινιστούν στο άρθρο αυρό.