• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 09:17

    Άρθρο 4: Προθεσμία κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης Δεν τίθεται προθεσμία για την σύνταξη των προσωρινών σχεδίων διαχείρισης. Στο Άρθρο 17, Μεταβατικές διατάξεις αναφέρεται ότι «Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για κάθε Περιφέρεια της Χώρας δύναται να καταρτίζονται προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης». Πώς είναι δυνατόν να είναι δυνητική η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων όταν θα πρέπει να υπάρχουν από το έτος 2015 και πάνω σε αυτά θα πρέπει να βασιστεί η κατανομή των βοσκοτόπων του έτους 2015. Είναι επαρκής ο χρόνος για την σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων διαδικασία η οποία προφανώς θα απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την σύνταξη των αποφάσεων των προδιαγραφών, των συμβάσεων με τις περιφέρειες την εύρεσης των κατάλληλων ομάδων επιστημόνων για την σύνταξη των μελετών.