• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 09:58

    Άρθρο 12: Παράταση προθεσμίας άρθρου 14 του ν. 4056/2012 (Α΄52) Η παράταση προθεσμιών είναι αναποτελεσματική αν λάβουμε σαν δεδομένο τον μικρό σχετικά αριθμό παραγωγών οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησης των μονάδων τους. Θα πρέπει να συνδεθεί η άδεια λειτουργία με την δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων των μονάδων (γάλα και κρέας) στις μονάδες επεξεργασίας και να τεθούν ρεαλιστικές ημερομηνίες εντός των οποίων οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την αδειοδότηση των μονάδων και ημερομηνίες που αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την δυνατότητα πώλησης των προϊόντων τους. Αλλιώς θα πρέπει να απαγορευτεί στις μεταποιητικές μονάδες και τα σφαγεία να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται πρώτη ύλη η οποία προέρχεται από μη αδειοδοτημένες μονάδες ή μονάδες που είναι στην διαδικασία αδειοδότησης. Αν πραγματικά επιθυμούμε την πραγματική αδειοδότηση των μονάδων αλλά και την προστασία των καταναλωτών οι συνεχείς παρατάσεις κάτω από πολιτικές πιέσεις δεν αποδίδουν.