Άρθρο 12: Παράταση προθεσμίας άρθρου 14 του ν. 4056/2012 (Α΄52)

Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 12-9-2016. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 12-9-2016.

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:16 | d.g.

  Ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

  1. Αυθαίρετες σταυλικές εγκαταστάσεις κατασκευασμένες ΜΕΤΑ την 28.07.2011.
  α. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται στη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ακόμη και των αδειοδοτημένων) είναι ότι ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ακόμη και αν έχει εκδόσει κανονική οικοδομική άδεια, ακόμη και αν έχει κατασκευάσει με ακρίβεια τα όσα περιγράφονται σε αυτή και έχει λάβει άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια ΔΑΟΚ, όλο και κάτι θα έχει συμπληρώσει – κατασκευάσει μετά τη λήψη της, χωρίς να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες. Ο κτηνοτρόφος δε, που δεν έχει καμία γνώση για την αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων, συνέχιζε και συνεχίζει να κατασκευάζει συνεχώς εγκατατάστασεις που του είναι απαραίτητες, μέχρι και σήμερα. Γεγονός που συνεπάγεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σταύλων διαθέτει αυθαίρετες κατασκευές, κατασκευασμένες μετά την 28.07.2011.
  Ακόμη και αν οι κτηνοτρόφοι αυτοί – και ο αριθμός τους είναι τεράστιος – θελήσουν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους και να προχωρήσουν σε αδειοδότητηση της εγκατάστασής τους, εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκή διάταξη για τη μη καταβολή προστίμων (βάσει της διευκρινιστικής εγκυκλίου του 4178/13), δεν μπορούν να το πράξουν, διότι οι κατασκευές έγιναν μετά τον Ιούλιο του 2011 και τα πρόστιμα είναι τεράστια. Άρα, είτε θα αναγκαστούν να τα γκρεμίσουν (πράγμα αδιανόητο για αυτούς διότι έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα και θεωρούν ότι ο νόμος για τις άδειες θα παρατείνεται συνεχώς αλλά και επειδή οι εγκαταστάσεις που αυθαίρετα κατασκεύασαν εξυπηρετούν βασικές λειτουργίες της μονάδας τους) είτε δεν θα μπορούν να αδειοδοτηθούν και θα συνεχίσουν να είναι παράνομοι. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επέκταση της δυνατότητας τακτοποίησης και για τις κατασκευές μετά το 2011.
  Διότι αυτό αποτελεί αποτρεπτικό στοιχείο αδειοδότητησης ακόμη και μεγάλων μονάδων, που βρίσκονται σε αδιέξοδο επειδή – εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους – επέκτειναν αυθαίρετα τις εγκαταστάσεις τους για λόγους εξυπηρέτησης της λειτουργίας τους.

  β. Θεωρείται πρόχειρο κατάλυμα η κατασκευή με κολώνες ΔΕΗ και λαμαρίνα; Σε κάποιες υπηρεσίες θεωρούν την κατασκευή εγκατάστασης με κολώνες ΔΕΗ, επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη λαμαρίνας πρόχειρο κατάλυμα. Στη διευκρινιστική εγκύκλιο του 4056/12, σελίδα 8, αναφέρεται ότι:
  “Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων.”
  Άρα συμπεραίνουμε ότι μόνιμη κατασκεύη είναι αυτή που δεν καλύπτει τα παραπάνω κριτήρια. Τελικά θεωρείται πρόχειρο κατάλυμα εγκατάσταση με κολώνες ΔΕΗ, καδρόνια ξυλείας και βιδωμένη λαμαρίνα; Γιατί μάλλον μόνο εύκολα δεν αποσυναρμολογείται…
  Βέβαια, αν διευκρινιστεί ότι αυτού του είδους οι κατασκευές θεωρούνται πρόχειρα καταλύματα, ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΥΣΗ σε ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, διότι η πλειοψηφία των αυθαίρετων κατασκευών είναι κατασκευασμένες με τον προαναφερθέντα τρόπο. Άρα, ακόμη και μετά το 2011 να είναι κατασκευασμένες, δεν χρειάζεται να υπαχθούν στον 4178/13 για τακτοποίηση.

  γ. Η διευκρινιστική εγκύκλιος του 4178/13 αναφέρει ότι:
  “συμπεριλαμβάνεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτίσματος με βάση οικοδομική άδεια από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαμος εκτροφής) σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας”. Πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι καλύπτεται γενικότερα η αλλαγή χρήσης – ακόμη και από κτίριο αποθήκης σε σταύλο, εφόσον καλύπτονται βέβαια οι υπόλοιπες απαιτήσεις της νομοθεσίας για την αδειοδότηση.

  δ. Θέμα θεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων και βεβαίωσης στατικής επάρκειας.
  Στα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, ζητούνται θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε τακτοποιημένα με τον 4178/13 αυθαίρετα κτίσματα. Από τη στιγμή που γίνεται τακτοποίηση αυθαιρέτου, το κτίσμα δε χτίστηκε με άδεια οικοδομής, άρα δεν υπάρχουν μελέτες, άρα ποια υπηρεσία έχει θεωρήσει τα σχέδια;
  Επίσης, δε ζητείται βεβαίωση στατικής επάρκειας στα πρόχειρα καταλύματα, που κατασκευάζονται με τυχαίο τρόπο και ζητείται σε αυτά που κατασκευάζονται με άδεια οικοδομής, που εξ΄ορισμού έχει υπολογιστεί η στατική τους επάρκεια;

  2. Οικόσιτα ζώα
  Να δοθούν σαφείς ορισμοί για το τι θεωρείται οικόσιτο ζώο και τους αριθμούς αυτών.

  3. Σε πολλές περιπτώσεις στην ελληνική επικράτεια, υπάρχουν μικρά – μικρά χωριά/οικισμοί (10-15 σπίτια) που ασχολούνται αποκλειστικά με κτηνοτροφία και έχουν τους σταύλους δίπλα στα σπίτια τους. Επίσης υπάρχουν και στάσιμοι οικισμοί. Τι θα γίνουν οι σταύλοι που βρίσκονται εκεί, θα αναγκαστούν μετά από δεκαετίες να μετακινηθούν ή να κλείσουν γιατί δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν;
  Επίσης υπάρχουν σταύλοι στα όρια οικισμού ή μερικά μέτρα εντός αυτού, που δίνουν ζωή στα χωριά εδώ και χρόνια. Θα τους κλείσουμε για μερικά μέτρα, διότι είναι εντός οικισμού; Στα εκτός των ορίων οικισμού, άντε να δοθεί μια παρρέκλιση, στα εντός ορίων απαγορεύεται. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί μέριμνα για αυτούς, θα πρέπει να δοθεί μια λύση ή ένα κίνητρο, π.χ. επιδότηση μετεγκατάστασης για να το κάνουν. Αλλιώς, στην πλειοψηφία τους, θα κλείσουν, με αποτέλεσμα οικονομικό μαρασμό της περιοχής και την απαξίωση της υπαίθρου, ή θα συνεχίσουν να είναι εκεί παράνομα, πράγμα που θέλουμε να αποφευχθεί.

  4. Ν.4056/12, άρθρο 6, παράγραφος 4, περίπτωση γ: Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται να υπογράφει ΚΑΙ ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τον ιδιοκτήτη της μονάδας (υπόδειγμα 17 υπεύθυνης δήλωσης). Πρώτον, γιατί σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, και δεύτερον διότι δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να μάθει με σιγουριά και δεν τον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Είναι σαφώς υποχρέωση του φορέα και μόνο, ας το υπογράψει αυτός στην υπεύθυνη δήλωση που εξάλλου και αυτός καταθέτει.

  5. Άρθρο 6 του 4056/12, παράγραφος 3, περίπτωση β’: Γιατί για τα πρόχειρα καταλύματα να απαιτείται δήλωση του μελετητή ΚΑΙ του φορέα για την υπαγωγή σε ΠΠΔ ενώ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας εφαρμόζεται το: Άρθρο 6 του 4056/12, παράγραφος 4, περίπτωση β’, υποπερίπτωση ββ΄, που λέει ότι απαιτείται σχετική δήλωση του μελετητή Η’ του φορέα;

  6. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξουσιοδότησης του μελετητή από το φορέα για τη διακίνηση εγγράφων στις υπηρεσίες, θα πρέπει να αρκεί η απλή εξουσιοδότηση και όχι η θεώρησή της σε ΚΕΠ. Διότι πολλοί από τους κτηνοτρόφους είναι μεγάλης ηλικίας, σε απομακρυσμένα χωριά, και δεν μπορούν να μετακινηθούν για τέτοιους λόγους.

  7. Πρέπει να δοθεί μέριμνα, σε περιοχές που η μικροοικονομία μιας περιοχής εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κτηνοτροφία αλλά αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθεί λόγω προστατευόμενων περιοχών – π.χ. εγκαταλειμμένα στρατόπεδα, να γίνονται εξαιρέσεις στη αδειοδότησή τους, εφόσον οι μονάδες υπάρχουν εκεί για χρόνια, οι ιδιοκτήτες τους έχουν επενδύσει σε αυτές και είναι σχεδόν αδύνατον να μετακινηθούν.

  Τέλος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η γενικότερη οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στην κτηνοτροφία. Πολλοί κτηνοτρόφοι αυτοί τη στιγμή δεν μπορούν να ταίσουν τα ζώα τους, τα βλέπουν να πεθαίνουν. Πως μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυξημένα κόστη προστίμων από μη αδειοδοτημένες μονάδες;
  Πρέπει αποφασιστικά να τελειώσει το ζήτημα των μη αδειοδοτημένων μονάδων στην Ελλάδα. Να μην υπολογίζει κανείς σε τυχόν παράταση. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να ασκηθούν άμεσα πιέσεις και να δοθούν ταυτόχρονα κίνητρα, με απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε όλες οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν νόμιμα.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:58 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 12: Παράταση προθεσμίας άρθρου 14 του ν. 4056/2012 (Α΄52)
  Η παράταση προθεσμιών είναι αναποτελεσματική αν λάβουμε σαν δεδομένο τον μικρό σχετικά αριθμό παραγωγών οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησης των μονάδων τους. Θα πρέπει να συνδεθεί η άδεια λειτουργία με την δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων των μονάδων (γάλα και κρέας) στις μονάδες επεξεργασίας και να τεθούν ρεαλιστικές ημερομηνίες εντός των οποίων οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την αδειοδότηση των μονάδων και ημερομηνίες που αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την δυνατότητα πώλησης των προϊόντων τους. Αλλιώς θα πρέπει να απαγορευτεί στις μεταποιητικές μονάδες και τα σφαγεία να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται πρώτη ύλη η οποία προέρχεται από μη αδειοδοτημένες μονάδες ή μονάδες που είναι στην διαδικασία αδειοδότησης. Αν πραγματικά επιθυμούμε την πραγματική αδειοδότηση των μονάδων αλλά και την προστασία των καταναλωτών οι συνεχείς παρατάσεις κάτω από πολιτικές πιέσεις δεν αποδίδουν.

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:09 | ilias

  καλησπέρα,
  Υπαρχουν προχειρες κτηνοτροφικες εγκαταστασεις που λειτουργουν πριν από τον 4056 και οι οποιες δεν μπορουν να αδειοδοτηθουν λογω ότι βρίσκονται εντος ΓΠΣ σε ιδιοκτητο χωρο.Αυτες δεν θα πρεπει με καποιο τροπο να συνεχισουν να λειτουργουν καθως προυπηρχαν του νομου και του εκάστοτε ΓΠΣ.Υπαρχουν πολλες τέτοιες υφιστάμενες μοναδες και πρεπει να λυθει το ζητημα τους.