• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 09:06

    Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας Άρθρο, το οποίο όπως και τα επόμενα, δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον συγκεκριμένο νόμο ανεξάρτητα του ορθού ή όχι της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου. Στα πλαίσια επίλυσης ενός προβλήματος το οποίο ταλανίζει εκατοντάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους συμπεριλαμβάνονται και άρθρα τα οποία δεν σχετίζονται με το πρόβλημα. Γενικότερες παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: 1. Έχει υποτιμηθεί η σημασία και η έκταση των ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στις βοσκήσιμες εκτάσεις και για τις οποίες η έλλειψη κτηματολογίου και δασικών χαρτών κάνει αδύνατη των επακριβή προσδιορισμό τους. Οποιοδήποτε διαχειριστικό σχέδιο θα μπορεί να αμφισβητηθεί και να τεθεί υπό αίρεση όταν εκτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους, αποδειχθεί ότι είναι ιδιωτικές εκτάσεις και δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. 2. Επίσης είναι ασαφές το ποιοι θα έχουν δικαίωμα εισόδου στις βοσκήσιμες γαίες και από ποιους θα γίνεται η τελική κατανομή. Είναι δεδομένο ότι η παγίωση της ενοικίασης εκτάσεων σε παραγωγούς οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν τις εκτάσεις αυτές τα προηγούμενα χρόνια προστατεύει τους παραγωγούς από την απώλεια εκτάσεων κρύβει όμως τον κίνδυνο ότι θα τους ενοικιαστούν εκτάσεις οι οποίες δεν αντιστοιχίζονται με τις πραγματικά χρησιμοποιούμενες λόγω λανθασμένης αποτύπωσης στο σύστημα ΟΣΔΕ των προηγούμενων χρόνων. Τα διαχειριστικά σχέδια και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αποτελεί μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η ορθότητα στην αποτύπωση αλλά και στην διαχείριση των βοσκησίμων γαιών για τον Ελλαδικό χώρο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει με όραμα και προοπτική και όχι κάτω από πολιτικές πιέσεις οι οποίες οδηγούν στην διαιώνιση των υφιστάμενων προβλημάτων και δεν προσθέτουν αναπτυξιακή προοπτική στον κλάδο της κτηνοτροφία.