• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΩ Ευαγγελίδου' | 10 Ιουνίου 2015, 12:17

    ΜΑΡΩ Ευαγγελίδου, (πρώην προϊσταμένη του τμήματος Μητροπολιτικών Παρεμβασεων του ΟΡΣΑ) 1. Η τροποποίηση με νόμο μιας ρύθμισης που εχει προκύψει από τον συνολικό σχεδιασμό του ΡΣΑ, αποτελεί αναπαραγωγή ανάλογων πρακτικών που εχουν εφαρμοστεί κατά κόρον την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και έχουν κριτικαριστεί έντονα από την αριστερά και τα κινήματα πολιτών, ως εξωθεσμική /αντιδημοκρατική πρακτική που υποσκάπτει την ιδια την λογική του δημοκρατικού σχεδιασμού. 2. Επί πλέον στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένας λόγος επείγοντος χαρακτήρα να γίνει αυτή η αλλαγή, στο βαθμό που η ισχύουσα ρύθμιση του ΡΣΑ αποτελεί απλά στρατηγική κατεύθυνση η οποία όταν εξειδικευτεί με την ΠΜΕΑ (Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Αναθεώρησης) μπορεί κάλλιστα να περιοριστεί. Καμμία από τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και αν υπάρχει τέτοια ανησυχία μπορεί ο Υπουργός απλά να προβεί σε αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών όπως είθισται όταν επικειται η εκπόνηση ΠΜΕΑ. Πάντως διευκρινίζω ότι η πρόβλεψη για ΖΕΑ, ισχυρό θεσμικό εργαλείο και ισχυροποιείτο ακόμα περισσότερο με το ΡΣΑ/2011, (που είναι ακατανόητο γιατι αφαιρείται) είχε ακριβώς αυτόν τον στόχο: να μπορεί να τροποποιήσει ταυτόχρονα ΓΠΣ και ΠΜ, αφού γινεται με ΠΔ. 3. Οι περιορισμοί που μπορεί να θέσει η ΠΜΕΑ μπορεί να αφορούν τόσο τον ΣΔ (το ΓΠΣ ως γνωστόν προσδιορίζει ως μέγιστο τον 0,6 μικτό), όσο και τις χρήσεις γης, είτε με αφαίρεση κάποιας χρήσης (πχ βιομηχανία, μεταποίηση) είτε περιορισμό της χωρικό πχ μόνο στον Ακροκέραμο) είτε άλλο περιορισμό (πχ της μεταποίησης σε κλάδους) είτε την επιβολή εκσυγχρονισμού πχ στην ΑΓΕΤ (η οποία ως γνωστόν αναζητά μια μικρή έκταση 20 στρ. για χωροθέτηση μιας απλής μονάδας σάκκευσης και είχε προταθεί να πάει δίπλα στον Ακροκέραμο, έκταση ακατάλληλη για άλλη χρήση), αλλά και πλήρη απαγόρευση κάποιας δραστηριότητας (όπως η επεξεργασία ελαίων, που έχει ακουστεί για την εγκατάσταση της πρώην Μobil). Ίδια ευελιξία παρέχεται και ως προς τον ΣΔ, οποίος σαφως θα διαφοροποιηθεί με την ΠΜΕΑ και μπορεί να μειωθεί, αν απαιτείται. 4. Η πρότασή μου είναι ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΜΕΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ (αφου προηγηθεί αναστολή αδειών), πράγμα που μπορούσε να έχει κάνει προ πολλού, αν δεν είχε αναλωθεί η προηγούμενη δημοστική αρχή σε προτάσεις τύπου πίστα φόρμουλας, που το μόνο που εξυπηρετεί είναι ότι συνάδει με επικίνδυνες χρήσεις επειδή δεν θα φέρει κατοίκους και καθημερινούς χρήστες … 5. Στη βάση της ΠΜΕΑ θα πρέπει όμως να γίνει ένα πρόγραμμα εφαρμογής επιχειρησιακού χαρακτήρα, ώστε να εκτιμηθεί το κόστος των έργων και η δυνατότητα ανάληψής τους από δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις. Για να γίνει σωστά το πρόγραμμα δράσης (αν θέλουμε να εφαρμοστεί) θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία στο αρχικό πλαίσιο και η τοπική κοινωνία θα είναι έτσι κι αλλιώς παρούσα να θέσει τα όριά της. Πχ για να γίνει η επένδυση του Μέσου Σταθερής Τροχιάς θα πρέπει να υπάρξει μια μίνιμουμ πυκνότητα χρήσεων και ζήτησης ώστε η επένδυση να είναι βιώσιμη, όπως και ποικιλία χρήσεων, άλλως δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα ΜΣΤ με μόνες τις μετακινησεις για το πάρκο και την αναψυχή. Στην περίπτωση αυτή φανταζεστε την κίνηση των ΙΧ που θα υπάρχει τα Σ.Κ. σε μια ζώνη εκτεταμένης αναψηχής, άρα και την επιβάρυνση των γειτονικών περιοχών κατοικίας … 6. Εξ άλλου η ποικιλία χρήσεων παράγει μια «αστικότητα» αναγκαία για υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα που δεν παρέχει η χρήση αναψυχή (Πολυκινηματογραφοι και νυκτερινά κέτρα!) μαζί με πρωνές κοινωφελείς χρήσεις. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ούτε φουρνος δεν μπορεί να ανοίξει... 7. Η κατάργηση της παραγραφου β του ΡΣΑ [β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου, με τη δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων χώρων και εκτεταμένου Πάρκου Κοινόχρηστου Πρασίνου, που θα προκύψει με την εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης, όπως των εισφορών γης στις εντασσόμενες περιοχές και του θεσμού της πολεοδομικής αναμόρφωσης (άρθρο 15 του νόμου 2508/1997) στις εντός σχεδίου περιοχές] είναι οπισθοχώρηση σε σχέση με την μάχη που έχει δώσει ο ΟΡΣΑ (και εγω προσωπικά) σε δύο πεδία: (1) να εφαρμοζεται το Αρ 15 στις βιομηχανικές περιοχές που αλλάζουν χρήση και (β) ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης των λιπασμάτων είναι εκτός σχεδίου, πράγμα που είχε αμφισβητηθεί από τους ιδιοκτήτες. Η γενική αναφορά σε εργαλεία πολιτικής γης δεν θεσμοθετεί τίποτα ανω η σαφεστερη αναφορα στε επέκταση και αναμόρφωση παραπέμπει σε ισχύοντα εργαλεία. 8. Θα γνωρίζετε ότι το σχέδιο που είχε επεξεργαστεί ο ΟΡΣΑ στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος Ποσειδώνεια είχε καταλήξει στα θεσμικά δεδομένα σε κάθε υποζώνη (εντός και εκτός σχεδίου και κατά ιδιοκτησία) ώστε να μπορεί να αποτελεί τη βάση για την «καταγραφή» των δικαιωμάτων δόμησης κάθε τμηματος ώστε να είναι δυνατή η ανάληψη του εργου σε ενιαία επιχειρηματική βάση (πχ μικτής οικονομίας) με την κατάλληλη κατανομή των ποσοστών. Είναι επίσης γνωστό ότι ο βασικός λόγος που δεν μπορούσε το έργο να προωρήσει το πρόγραμμα είναι η ολιγωρία της ΕΤΕ ως βασικός ιδιοκτήτης αλλά και του ΟΛΠ ως «veto player’ κατα την εύστοχη διεθνη ορολογία, με την έννοια ότι ανάλογα με την παράκτια χρήση θα καθοριστεί και η εσωτερική. 9. Σημερα ένας επί πλέον περιορισμός ή μάλλον κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η στρατηγική της περιφέρειας για την «έξυπνη εξειδίκευση», βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την κατανομή των πόρων του ΠΕΠ 2014-2020. Από μια πρώτη ματιά με τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει ευρωπαική χρηματοδότηση για την επριοχή, γεγομός που θα οδηγήσει σε φτηνη “gentrification” της περιοχής, (βλέπε εμπειρία από πανεπηστημίου). 10. Τέλος προτείνω να προχωρήσει συντομα και η αξιολογηση και ο χαρακτηρισμός των υπολοίπων βιομηχανικών κτιρίων ως μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας. 11. επί τη ευκαιρία καταθετω την έκπληξή μου για την μη παρέμβαση στην απράδεκτη προκληση του ΓΠΣ να προβλέψει τόσο υψηλούς ΣΔ (2,6) σε όλο τον δημο, θέμα που είχε συζητηθεί ευρέως όταν διαφάνηκαν τα εκτρώναταπου προκαλεί ο ΣΔ 2,6 σε συνδυασμό με το μέγιστο υψος που προβλέπει ο ΓΟΚ/ΝΟΚ και τις γνωστε΄ς παρανομίες που φέρνει. Αναρωτιέμαι αν ακόμα και στο βουνό προβλέπουμε αυτον τον ΣΔ που είναι επεκτάσεις του 1337/83 και δεν μπορουν να υπερβουν το 0,8 ? . Μηπως οι τοπικη κοινωνία θα πρέπει μνα σπευσει να προλάβει την περιβαλλοντική υποβάθμιση ενός Δήμου, με αστικό ιστο και χαρακτηρα που θα αλλοιωθεί επικίνδυνα. .