• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Χατζηγεωργίου' | 1 Ιουλίου 2015, 12:00

    Παρόλο που η οδηγία δίνει τη δυνατότητα χρήσης αυτής της εναλλακτικής μεθόδου, δηλαδή αντί το κράτος να αναβαθμίζει ενεργειακά τα σχετικά δημόσια κτίρια ετησίως, να καταβάλλει σε ένα «Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης» (δηλ. προσωρινά όπως καθορίζεται στο Πράσινο Ταμείο) ποσό ισοδύναμο με τις επενδύσεις που χρειάζονται για την υλοποίηση των αναβαθμίσεων, θα έπρεπε αυτό να αποτελεί την ύστατη λύση, όταν αποδεικνύεται ότι για σημαντικούς λόγους δε μπορεί να προχωρήσει κάποια συγκεκριμένη αναβάθμιση, και όχι να δίνεται εξαρχής αυτή η δυνατότητα ως ισότιμη εναλλακτική, γιατί έτσι και καθυστερεί περαιτέρω η υλοποίηση των αναβαθμίσεων και δεν εξασφαλίζεται ότι τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν κάποτε προς αυτό το σκοπό.