• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/νος Θεοφύλακτος' | 1 Ιουλίου 2015, 13:08

    Εκ μέρους του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας - ΕΣΣΗΘ, σας τονίζω ότι το ΠΑΡΑΤΗΜΑ Χ της ΚΟ 2012/27 με τίτλο "Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης" απουσιάζει από το Σχέδιο Νόμου. Θεωρούμε ότι η ΚΟ αυτή, βασικό άξονα για την προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας έχει κύρια τη ΣΗΘΥΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ είναι σημαντικό εργαλείο προώθησης. Παρακαλούμε να το ενσωματώσετε στο τελικό κείμενο.