• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/νος Σταμπολής' | 1 Ιουλίου 2015, 13:55

    Το ΙΕΝΕ μελέτησε το κείμενο του Σχεδίου Νόμου που ενσωματώνει την ΚΟ 2012/27/ΕΚ και σε γενικές γραμμές το θεωρεί θετικό. Θεωρούμε ότι η προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι πολύ σημαντική και για τη Χώρα και την Οικονομία της αλλά και για την ΕΕ να επιτύχει το στόχο του 20% για μείωση της πρωτογενούς ενέργειας. Θα πρέπει, λοιπόν, και το κείμενο του ελληνικού νόμου να είναι σε αντιστοιχία με την Οδηγία. Παρατηρήσαμε όμως ότι από το Σχέδιο Νόμου απουσιάζει όλο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της Οδηγίας, που αναφέρεται στην εγγύηση προέλευσης της ΗΕ από ΣΗΘΥΑ που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την προώθηση της ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Eurostast, έχει πτωτική τάσεις. Παρακαλούμε να το εισάγετε στο τελικό κείμενο Νόμου.