• Σχόλιο του χρήστη 'Dimitris' | 19 Ιουνίου 2016, 10:21

    Απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικής μεταβατικής διάταξης στο Αρθρο 9 ώστε να ρυθμίζεται η περίπτωση επαύξησης ισχύος σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ( εντός του ορίου που θέτει ο νόμος για εξαίρεση από την τροποποίηση της άδειας παραγωγής) υπό ανάπτυξη, για τους οποίους οι παραγωγοί τους έχουν υπεισέλθει σε σύμβαση πώλησης υπό το καθεστώς των εγγυημένων τιμών με τον αντίστοιχο λειτουργό έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.