• Σχόλιο του χρήστη 'Greeklignite.blogspot.com' | 23 Ιουνίου 2016, 10:00

    Παρ. 8: Οι όροι λειτουργίας του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης πρέπει να αποσαφηνιστούν το συντομότερο και πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Πρέπει να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη πρόβλεψη για το ποιος επιβαρύνεται από την αστοχία έγχυσης ενέργειας των ΑΠΕ λόγω ταχείας μείωσης του ανέμου ή περιοδικής νέφωσης, αν επιβαρύνεται ο εγχέων ή ο ΑΔΜΗΕ ή αν υπάρχει επιμερισμός επιβάρυνσης. Ιδιαίτερα για τα αιολικά απαιτούνται συνεχώς «στρεφόμενες εφεδρείες» ορυκτών καυσίμων, οι οποίες μάλιστα πρέπει να προέρχονται από ακριβές τεχνολογίες και για τις οποίες καταβάλλονται και δικαιώματα εκπομπών CO2. δεν είναι δυνατόν να το επιβαρύνεται ο καταναλωτής το κόστος των «στρεφόμενων εφεδρειών», για την κάλυψη αστοχίας στην πρόβλεψη έντασης των ανέμων ή ρυθμού αυξομείωσής τους, και το κόστος αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο κόστος των επιμέρους τεχνολογιών ΑΠΕ. Αυτό ισχύει τόσο για το Διασυνδεμένο Σύστημα όσο και ιδίως για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά. Παρ. 10: το διάστημα των δυο διαδοχικών ωρών να μειωθεί σε μια ώρα.