• Σχόλιο του χρήστη 'Greeklignite.blogspot.com' | 23 Ιουνίου 2016, 10:07

    Παρ. 11: η εισαγωγή της έννοιας «Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας», που παραπέμπεται σε Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο μέλλον, είναι εντελώς ασαφής. Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα Προσαύξησης και πρέπει να καταργηθεί. Οι προτιμησιακές ενισχύσεις με καθεστώτα Σταθερής Τιμής πρέπει να καταργηθούν εντελώς και η όποια ενίσχυση πρέπει να δίνεται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ή και μέσω φοροαπαλλαγών.