• Σχόλιο του χρήστη 'Greeklignite.blogspot.com' | 23 Ιουνίου 2016, 10:25

    Παρ. 10: η πιλοτική διαδικασία για νέα 40MW φωτοβολταϊκών το 2016, με μέγιστο όριο ανά προσφορά τα 10MW, ποιο ακριβώς κενό στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας έρχεται να καλύψει; Η ζήτηση φορτίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, δεν υπάρχει ημερήσια αιχμή φορτίου, η αιχμή είναι βραδινή, σε ώρες που τα Φ/Β δεν παράγουν.