• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 23 Ιουνίου 2016, 19:15

    Επειδή για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι επιθυμητό να υπάρχει ακρίβεια στη Δήλωση προβλεπόμενης ποσότητας έγχυσης στον Η.Ε.Π. θεωρώ ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να περιληφθεί διάταξη ώστε σε περιπτώσεις μεγάλων έργων (π.χ. συγκροτημάτων αιολικών πάρκων) να υπάρχει η δυνατότητα ο κάτοχός τους να επιλέξει εφάπαξ να υποβάλλει τις ημερήσιες δηλώσεις ποσότητας έγχυσης στον Η.Ε.Π., όχι ανά αιολικό πάρκο αλλά για το σύνολο του έργου.