• Σχόλιο του χρήστη 'NUR-MOH Ηλιοθερμική' | 27 Ιουνίου 2016, 09:39

    Άρθρο 3, Παράγραφος 1: Γίνεται αναφορά στις συμβάσεις «Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού» και «Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος». Ισχύουν και στα ΜΔΝ αυτές οι συμβάσεις; Αν ναι, θα ακολουθούν τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις που έχουν καθοριστεί στον Κώδικα ΜΔΝ για τις «Κατανεμόμενες ΑΠΕ»; Πότε θα δημοσιευτούν οι πρότυπες συμβάσεις «Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού» και «Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος»; Θα είναι διαφορετικές για το Σύστημα / Ηπειρωτική χώρα και για τα ΜΔΝ; Άρθρο 3, Παρ. 8: Γίνεται αναφορά για Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Ισχύει και για τις Ελεγχόμενες / Κατανεμόμενες ΑΠΕ των ΜΔΝ;