• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ' | 27 Ιουνίου 2016, 10:06

    1. Θεωρούμε ότι για τα φωτοβολταϊκά έργα μικρότερης ισχύος από 500KW πρέπει να καθοριστούν σταθερές τιμές, αναπροσαρμόσιμες με υπουργική απόφαση, διαφορετικές από αυτές που θα ισχύσουν με βάση τις διαγωνιστικές προσφορές. Διαφορετικά, η πρόβλεψη για τιμή αποζημείωσης 1,1 x ΟΤΣ οδηγεί σε μη βιώσιμες επενδύσεις για αυτή την κατηγορία έργων, όπως εξάλλου έχει αποδειχθεί ήδη τα τελευταία δύο έτη με πρακτικά μηδαμινές νέες φβ εγκαταστάσεις. 2. Για φωτοβολταϊκά έργα εμπορικών συστημάτων μικρότερης ισχύος από 500KW πρέπει να καθοριστούν σταθερές τιμές ώστε να εκκινήσει εκ νέου η εγχώρια αγορά των φβ. Οι τιμές αυτές, όχι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που θα προκύπτουν από τις διαγωνιστικές προσφορές, θα μπορούσαν να αναπροσαρμόζονται μετά από υπουργική απόφαση.