• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ' | 27 Ιουνίου 2016, 10:09

    Δεδομένου του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των φβ έργων δεν έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή στο διαχειριστή του Δικτύου, πρέπει να αρθεί η υποχρέωση της καταβολής της εγγυητικής επιστολής 20 ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες.