• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 27 Ιουνίου 2016, 11:57

    Να προστεθεί εξαίρεση από το χρόνο ισχύος Άδειας Εγκατάστασης του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν υπογράφονταν συμβάσεις αγοραπωλησίας (1/1/16 – έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου) για σταθμούς με Άδεια Εγκατάστασης σε ισχύ.