• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 27 Ιουνίου 2016, 12:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η παρ. 17 του Άρθρου 1 αναφέρεται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων» (Β’1079/2009), των οποίων η παραγωγή θα αποζημιώνεται βάσει αυτού του νόμου του 2009, ειδικότερα στο Άρθρο 3 παρ. 3 αυτού του νόμου για εφαρμογές μέχρι το 2019. Είναι περίεργο που το Ν/Σ γυρίζει πίσω και βασίζεται σε νόμους που δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά ενώ είχαν μεγάλες συνέπειες στην οικονομία και τους καταναλωτές. Προτείνεται η απάλειψη αυτής της παρ. 17 και αντί αυτής να καθορισθούν νέες τιμές που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αποφεύγοντας τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές.