• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)' | 27 Ιουνίου 2016, 12:29

    Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, συνεχίζει χωρίς κανένα λόγο να υφίσταται πάγωμα της αγοράς ακόμα και για τις μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις τοπυ παρόντος και παραμένουν στο FiT. Πρέπει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη ότι ειδικά για τις εγκαταστάσεις της παρ. 5 του αρ. 1 ο ΛΑΓΗΕ θα συνεχίσει να υπογράφει τις υφιστάμενες συμβάσεις PPA με τιμή αυτή που προβλέπεται στο αρ. 2.