• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 4 Αυγούστου 2016, 14:47

    Η σύνθεση του ΔΣ του Φορέα Δ του Ε Π Λ.Ορεων, δεν μπορεί να μην προβλέπει στην πρωτογενή σύνθεση του την Δνση Δασών Χανίων,αυτοτελώς. Όταν το αντικείμενο προστασίας και ανάδειξης είναι ένα κατα βάση χερσαίο οικοσύστημα, κυρίως υπαγόμενο στις περι προστασία διατάξεις της Δ Νομοθεσίας αυτό θα πρέπει να εκφράζεται αυθεντικά μέσα στο ΔΣ ώστε να προλαμβάνονται λάθη. Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχει θέση με την εξής περιγραφή: Ο εκάστοτε Δντης Δασών συμμετέχει ex oficcio και με πλήρη δικαιώματα λόγου και ψήφου στο ΔΣ του ΦΔ και με την γνώση και εμπειρία του εγγυάται την συνέχεια της Προστασίας και ανάδειξης του οικοσυστήματος του ΕΠ Λ.Ο.