• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ' | 11 Αυγούστου 2016, 12:15

    Εντός ενός έτους οι Δ/νσεις Δασών Νομού μπορούν να καταγράψουν μονοπάτια που γνωρίζουν και για τα οποία έχουν κατατεθεί μελέτες από ΟΤΑ ή έχει κάνει τις μελέτες και έχει κατασκευάσει η δασική υπηρεσία. Γνωρίζουμε ότι δεκάδες φορείς , σύλλογοι, οργανώσεις και εθελοντές έχουν καθαρίσει και σημάνει μονοπάτια στο σύνολο της χώρας. Θα πρέπει εντός έξι μηνών όλοι αυτοί οι σύλλογοι και οργανώσεις να στείλουν στοιχεία για τα μονοπάτια που έχουν σημάνει και καθαρίσει στις Δ/νσεις Δασών Νομού , έτσι ώστε η τελική καταγραφή να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα.