Άρθρο 15

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των μονοπατιών σε χάρτη της περιοχής αρμοδιότητας κάθε Δ/νσης Δασών Νομού, η κωδικοποίηση και καταχώρηση αυτών με τα χαρακτηριστικά τους σε κατάλογο και η αποστολή τους στη Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 • 22 Αυγούστου 2016, 08:46 | Ηλίας Τζηρίτης

  Όσοι γνωρίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δασικές υπηρεσίες, ξέρουν ότι αυτό που προτείνει το άρθρο 15 είναι πρακτικά αδύνατο. Θα καταλήξουμε σε αδράνεια. Πρέπει να υποβοηθηθούν από ιδιωτικούς φορείς και η καταγραφή να είναι σε συγκεκριμένο site με ανοικτά δεδομένα.

 • Όσον αφορά στην καταγραφή από τις Διευθύνσεις Δασών, συμμεριζόμαστε εξ’ ολοκλήρου την άποψη του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΟΥ. Θα θέλαμε να τονίσουμε όμως πως υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νομικού πλαισίου για την προστασία των μονοπατιών από εκούσιες καταστροφές, όπως η δημιουργία παράνομων δρόμων. Τα περισσότερα μονοπάτια της Ελλάδας βρίσκονται στους χάρτες 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Ας κατοχυρωθούν ως μονοπάτια (όσα δεν έχουν ακόμη γίνει δρόμοι) και να απαγορεύεται δια νόμου η καταστροφή τους. Εάν καταστραφούν, τότε να προβλέπονται ευθύνες.

 • Ο στόχος του ΥΠΑΠΕΝ «Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των μονοπατιών» κρίνεται ανέφικτος ακόμα και αν αξιοποιηθούν υπάρχουσες καταγραφές μονοπατιών. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο χρόνια για μια σοβαρή καταγραφή. Αν γίνει σε ένα χρόνο η παρουσίαση εκτιμάμε ότι θα γίνει βεβιασμένα, πρόχειρα και τσαπατσούλικα.

 • 11 Αυγούστου 2016, 12:15 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Εντός ενός έτους οι Δ/νσεις Δασών Νομού μπορούν να καταγράψουν μονοπάτια που γνωρίζουν και για τα οποία έχουν κατατεθεί μελέτες από ΟΤΑ ή έχει κάνει τις μελέτες και έχει κατασκευάσει η δασική υπηρεσία. Γνωρίζουμε ότι δεκάδες φορείς , σύλλογοι, οργανώσεις και εθελοντές έχουν καθαρίσει και σημάνει μονοπάτια στο σύνολο της χώρας. Θα πρέπει εντός έξι μηνών όλοι αυτοί οι σύλλογοι και οργανώσεις να στείλουν στοιχεία για τα μονοπάτια που έχουν σημάνει και καθαρίσει στις Δ/νσεις Δασών Νομού , έτσι ώστε η τελική καταγραφή να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα.

 • 10 Αυγούστου 2016, 19:23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

  Στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια έχει κλείσει η μεγάλη πλειοψηφία ενός τεράστιου δίκτυου μονοπατιών που εξυπηρετούσε την αγροτική οικονομία. Η ανακάλυψη ενός μονοπατιού είναι άθλος και για εμάς τους κατά τόπους πεζοπόρους. Για να το εντοπίσουμε επιστρατεύουμε τους γηραιότερους των τσοπαναραίων. Όσον αφορά για τον καθαρισμό του, ας μην συζητάμε καλύτερα. Το βέβαιο είναι πως μόνο μετά τον καθαρισμό του, ένα μονοπάτι μπορεί να καταγραφεί.
  Η επίσημη καταγραφή από την Διεύθυνση Δασών του νομού εγκυμονεί τον κίνδυνο να καταπατηθούν τα υπόλοιπα και να υπάρχει θέμα περάσματος σε αγροτικές ιδιοκτησίες.
  Θεωρώ αδιανόητο να γίνει καταγραφή των μονοπατιών πριν την ολοκλήρωση του πλήρους κτηματολογίου κάθε νομού, την οριστική ανάρτηση των δασικών χαρτών και το πέρας των ενστάσεων.

 • Από την επί χρόνια ενασχόλησή μου με την πεζοπορία και παράλληλα τον καθορισμό και σήμανση αρκετών μονοπατιών η πείρα μου λέει ότι είναι αδύνατο γίνει καταγραφή των μονοπατιών σε χάρτη από την κάθε αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Νομού. Οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε ούτε ως την αφετηρία των μονοπατιών, οπότε και το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό. Η δουλεία αυτή μπορεί να γίνει μόνο από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μονοπάτια, ορειβατικούς συλλόγους, συλλόγους επαγγελματιών, επαγγελματίες στο χώρο της πεζοπορίας και σωμάτια που ενδιαφέρονται για αυτά.

 • Και εδώ θα επαναλάβω ότι οι κατά νομούς Δ/νσεις Περιβάλλοντος είναι οι πιο κατάλληλες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν την ψηφιακή καταγραφή των ορειβατικών μονοπατιών, με την απαραίτητη βέβαια σχετικά μικρή στελέχωση οργάνωση και καθοδήγηση.

 • Η καταγραφή των μονοπατιών από την δασική υπηρεσία είναι ανέφικτη και δεν μπορεί να γίνει από καμία δασική υπηρεσία. Υπάρχουν ιδιώτες και άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να το πραγματοποιήσουν υπό την επίβλεψη του φορέα που θα δημιουργηθεί. Οι δασικές υπηρεσίες δεν καταλαβαίνουν πια μονοπάτια προσφέρονται για τουριστική χρήση.