• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗ | Naaturefriends Greece' | 16 Αυγούστου 2016, 11:01

    Ο στόχος του ΥΠΑΠΕΝ «Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των μονοπατιών» κρίνεται ανέφικτος ακόμα και αν αξιοποιηθούν υπάρχουσες καταγραφές μονοπατιών. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο χρόνια για μια σοβαρή καταγραφή. Αν γίνει σε ένα χρόνο η παρουσίαση εκτιμάμε ότι θα γίνει βεβιασμένα, πρόχειρα και τσαπατσούλικα.