• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:47

    Καθυστερήσεις διεκπεραίωσης Πολεοδομικών Υποθέσεων Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη οπωσδήποτε την υφιστάμενη κατάσταση του Δυναμικού των ΥΔΟΜ πριν προχωρήσετε σε αυτό το μέτρο ''iv. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ελέγχου των δεκαοκτώ (18) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που έχει αναλάβει τον έλεγχο του φακέλου τιμωρείται πειθαρχικά'' Προς πιστοποίηση των προβλημάτων που υπάρχουν για τις καθυστερήσεις των ΥΔΟΜ, σας επισυνάπτω σχετικό link όπου έχει κάνει παρέμβαση ο Συνήγορος του Πολίτη προς τους αρμόδιους Υπουργούς (το με ΑΠ Φ.1300.2/45460/2015 έγγραφο). Link: http://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.pznews.343935