• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ' | 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:11

    Στην παράγραφο 1 αναγράφεται: " έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης." Πρέπει να γίνει διόρθωση διότι μάλλον ο συντάκτης εννοεί ότι μόνο σε ΠΕ μηχανικούς ανατίθεται ο έλεγχος και μόνο μετά από έλλειψη ανατίθεται σε ΤΕ μηχανικούς