• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Σουάνης' | 3 Σεπτεμβρίου 2016, 00:16

    Είναι πολύ κακό να το κράτος να αναιρεί τον εαυτό του. Ποιος ο λόγος λοιπόν να παυουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί;;; Γιατί θα πρέπει ο πολίτης να υποστεί ξανά την διαδικασία δήλωσης;; Οι εκδοδισες ή εκκρεμείς διοικητικές πράξεις πρέπει να μπορούν να εκτελεστουν / εκδοθούν.