• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 3 Σεπτεμβρίου 2016, 16:21

    ''1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης'' Δεν γίνεται κατανοητή η διάκριση μεταξύ Τ.Ε. Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Βάσει των Νόμων που ισχύουν είναι ισότοιμοι. Μήπως εννοείτε πτυχιούχους πριν το 2001 και μετά το 2001; Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ειδικότητα για τον έλεγχο πληρότητας π.χ. Μηχανολόγος ΠΕ ή ΤΕ τι γίνεται;