• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Β. Παχούλης' | 3 Σεπτεμβρίου 2016, 18:52

    το κείμενο του νόμου είναι: 1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης. πρόταση διόρθωσης: 1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της άδειας δόμησης γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ή ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης).