• Σχόλιο του χρήστη 'Χαρης' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:44

    Το κείμενο αναφέρει: γ) κατά το στάδιο του πρώτου ελέγχου του έργου του άρθρου 55 του παρόντος, επανελέγχονται τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά σχετικό πόρισμα στην ΥΔΟΜ. Για ποιο λόγο ξαναελέγχεται ό,τι έχει ήδη ελεγχθεί; Και αν διαπιστωθεί λάθος σε ό,τι έχει ήδη ελεγχθεί ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό; Ο ξαναέλεγχος των εγκεκριμένων εκτιμώ ότι είναι τουλάχιστον άσκοπος και πηγή μεγάλων προβλημάτων.