• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Τσιρογιάννης' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:35

    Στο Λειτουργικό κόστος (Λ) που αναφέρετε στην 5η σελίδα, προσδιορίζεται και το κόστος προμήθειας ύδατος από άλλον πάροχο. Δεν διευκρινίζεται το ΑΝ αυτός που χρησιμοποιεί το νερό ανάντι,θα χρεώνει αυτόν που το λαμβάνει κατάντι, σε μια μορφή εισροών - εκροών. Π.χ. 1 ος ΤΟΕΒ θα Χρεώνει τον επόμενο ? Ο ΓΟΕΒ θα χρεώνει τους ΤΟΕΒ, στην περιοχή που δραστηριοποιείται ?