• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Τσιρογιάννης' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:08

    Στην ίδια σελίδα αναφέρετε το κόστος Συντήρησης (Σ) ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση σε όλη την ωφέλιμη ζωή τους και να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Όμως τα έγγειοβελτιωτικά έργα, για παράδειγμα στην ΠΕ Σερρών έχουν υπερβεί την ωφέλιμη ζωή τους μια και τα περισσότερα χρονολογούνται από το 1960 ή και νωρίτερα.