• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 14:50

    Δεν έχει ουδόλως συνυπολογισθεί η ανάγκη έκδοσης και ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) του αποπερατωθέντος κτιρίου. Έτσι, θα εκδίδεται το ΠΕΚ χωρίς να ελεγχθεί εάν υπάρχει ΠΕΑ. Η μόνη περίπτωση διασφάλισης της υποχρεωτικής έκδοσης ΠΕΑ είναι να απαιτείται για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Βέβαια για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου συνυπολογίζονται, τόσο η χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας, όσο και οι τελικές καταναλώσεις και αυτό δεν μπορεί να συμβεί εάν το κτίριο δεν έχει συνδεθεί με το ανάλογο ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο, θα μπορούσε, στο στάδιο αυτό να απαιτείται ένα ΠΕΑ με τα χαρακτηριστικά μόνο του ίδιου του κτιρίου ή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος τελικής επισφράγησης του ΠΕΚ μετά από τον ενεργειακό έλεγχο.