• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Αναστασιάδης' | 8 Σεπτεμβρίου 2016, 07:57

    Είναι ακατανόητο γιατί η εξοικονόμηση συνδέεται μόνο με τις πρακτικές υπεράντλησης υπόγειων ΥΣ (από τα οποία μάλιστα εξαιρούνται τα φρεάτια υπόγεια ΥΣ - πηγάδια!) Η εξοικονόμηση πρέπει να αφορά και τη σπατάλη κατά τη χρήση και το κόστος ανάλογων Συμπληρωματικών Μέτρων.