• Σχόλιο του χρήστη 'Χρύσανθος Κωστάκος' | 8 Σεπτεμβρίου 2016, 12:07

    Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών μεταβάλλονται από έτος σε έτος εξαρτώμενες από τις κλιματικές συνθήκες την ποιότητα του νερού κλπ. Είναι προφανές ότι η χρήση από κάποιο γεωργό της απόλυτα απαραίτητης ποσότητας για την κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας πρέπει να έχει άλλη τιμολόγηση (χαμηλότερη ανά κ.μ. νερού) από την χρήση (από κάποιον γεωργό) μεγαλύτερης ποσότητας από την αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών σε νερό (σπατάλη νερού). Ο υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία αλλά και τους κανόνες τις επιστήμης και τεχνικής των αρδεύσεων με ειδικές μελέτες (γεωργοτεχνικές) ή έρευνες. Για όλα τα οργανωμένα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα έχει (ή πρέπει να έχει) εκπονηθεί και εγκριθεί κατά την φάση της μελέτης του έργου ειδική γεωργοτεχνική μελέτη (όπου με βάση αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το έργο). Με ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση πρέπει επικαιροποιηθούν οι γεωργοτεχνικές μελέτες (όπου υπάρχουν) και να εκπονηθούν νέες όπου δεν υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη την επιστήμη και την τεχνική των αρδεύσεων. Από τις μελέτες αυτές και μόνο μπορούν να υπολογιστούν οι ποσότητες ύδατος. Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος Σκάλα Λακωνίας