• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Ανθιμος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ' | 8 Σεπτεμβρίου 2016, 20:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η πρόταση που καταγράφεται στο νομοσχέδιο δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό και επίσης δεν βοηθάει την σαφή τεχνικοικονομική αξιολόγηση του ακινήτου. Στην συνέχεια για το θέμα της ΄΄Ταυτότητας΄΄ προτείνονται τα παρακάτω: Kατ΄ αντιστοιχία με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, είναι δυνατό να αναπτυχθεί / θεσπισθεί το Δελτίο Δομικού Ελέγχου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο (κατ΄αντιστοιχία με το Π.Ε.Α.) πάνω στο οποίο θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας για φέροντα και μη στοιχεία που συνθέτουν την κατασκευή και θα κατατάσσουν το ακίνητο σε κατηγορίες με βάση πλέον την δομική του απόδοση. Έτσι, (α) η Βεβαίωση του Μηχανικού (που ελέγχει τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά), (β) το Δελτίο Δομικού Έλεγχου (που ελέγχει τα δομικά/δομοστατικά χαρακτηριστικά) και (γ) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (που ελέγχει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά), μπορούν να συνθέσουν την ΄΄Ταυτότητα Ακινήτου΄΄ με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο, αναδεικνύοντας την αξία του ακινήτου και παράλληλα ακλουθώντας διεθνείς πρακτικές.