ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ – Άρθρο 18 Ταυτότητα Κτιρίου – Σκοπός

1. Σκοπός της ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, η οποία θα επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.
2. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται όλα τα κτίρια, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομικής άδεια, καθώς και τα κτίρια για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος.

  • 9 Οκτωβρίου 2016, 21:47 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

    τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρηση τους, [ την ενεργειακή κατανάλωσή τους ] καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

  • 8 Οκτωβρίου 2016, 20:31 | ΔΗΣΥΜ Πολιτικών Μηχανικών

    Άποψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πολιτικών Μηχανικών είναι ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για :
    • Την Ορθή Συντήρηση των Κτιρίων
    • Τον Πολεοδομικό τους έλεγχο
    • Τον Στατικό και Η/Μ έλεγχο
    • Την ενημέρωση των ιδιοκτητών τους για τις υποχρεώσεις των ακινήτων τους απέναντι στο Κράτος.
    • Την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας το οποίο θα αντικαθιστά όλα εκείνα τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για οποιαδήποτε μορφή δικαιοπραξίας.
    Συμπληρωματικά, στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα πρέπει να προστεθούν τα αγροτεμάχια και τα αδόμητα οικόπεδα για τα οποία θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Πληρότητας για οποιαδήποτε μορφή δικαιοπραξίας.

  • 8 Οκτωβρίου 2016, 15:54 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

    Είναι προφανής η χρησιμότητα εφαρμογής της ταυτότητας των κτιρίων, αν ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση. Κατά κανόνα επικρατεί πλήρης έλλειψη των στοιχείων ανέγερσης των κτιρίων από τους ιδιοκτήτες τους, αλλά για πολλά παλαιά κτίρια δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε στις ΥΔΟΜ. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν ούτε καν τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, πόσο μάλλον τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια μεταγενέστερων τροποποιήσεων και αλλαγών. Και επειδή δυστυχώς η τάση προς την αυθαιρεσία στα κτίρια δεν έχει εκλείψει, είναι επί πλέον ένα πρακτικό ανάχωμα για αλλαγή της νοοτροπίας που υπάρχει σ΄ αυτή την κατεύθυνση.
    Είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν τον έλεγχο να τον πραγματοποιήσουν Δημόσιες Υπηρεσίες, λόγω του μεγάλου όγκου του αντικειμένου. Σχετικά δε με τις «παχυλές» αμοιβές των Μηχανικών, δυστυχώς αυτές είναι τελείως αναντίστοιχες με τον όγκο της δουλειάς και την ευθύνη που οι Μηχανικοί θα επωμισθούν για το συγκεκριμένο έργο. Το μόνο πρόβλημα που πρέπει κανείς να επισημάνει είναι η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τους πολίτες. Δεν διανοείται όμως κανείς για τον ίδιο λόγο να προτείνει, να μη δηλώνονται οι ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο. Μία πρόταση θα ήταν η πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων, αν αυτό είναι εφικτό στις κρατούσες συνθήκες, για το ποσόν που θα δαπανηθεί για τη σύνταξη της ταυτότητας του κτιρίου, αλλά και η επιμήκυνση του χρόνου υποβολής της ταυτότητας για τα κτίρια της κατηγορίας II και III.
    Ο περιοδικός επανέλεγχος μπορεί τουλάχιστον για τα κτίρια της κατηγορίας II και III προς το παρόν να ανασταλεί, αν γίνει υποχρεωτικό για κάθε τροποποίηση που θα πραγματοποιείται στο κτίριο να γίνεται η σχετική ενημέρωση, έτσι ώστε η ταυτότητα του κτιρίου να ανταποκρίνεται διαχρονικά στην υφιστάμενη κατάσταση.

  • 4 Οκτωβρίου 2016, 17:41 | Δημήτριος Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός

    «Η βεβαίωση του μηχανικού θα αντικατασταθεί από την ταυτότητα». Στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των ελέγχων δεν θα χρειαστεί δηλαδή ξανάέλεγχος για τυχον αυθαιρεσίες;

  • 4 Οκτωβρίου 2016, 01:22 | Μυρτώ

    Εκπόνηση ταυτότητας κτηρίου είναι δυνατό να γίνει μόνον σε ακίνητα με ξεκαθαρισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η εμπειρία από τα λάθη στις πολεοδομίες, που δεν ζητούσαν, παλαιότερα, τους τίτλους ιδιοκτησίας για την έκδοση αδειών, το αποδεικνύει περίτρανα αυτό. Και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μετά την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών, με την πάροδο των σχετικών προθεσμιών για την διόρθωση των σφαλμάτων που προβλέπονται από τον Ν. 2664/1998. Ήδη, οι νομιμοποιήσεις σε οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ως αποτέλεσμα την ασυμφωνία των εμβαδών που αναφέρονται στις βάσεις του ΤΕΕ και στην κτηματολογική βάση, που ενδεχομένως θα μπορούσε να λυθεί αν θεσπιζόταν (νομοθετικά) ότι το εμβαδόν του διαμερίσματος ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

    Διότι τώρα εμφανίζεται το φαινόμενο να αναγράφεται το εμβαδόν των διαμερισμάτων, και, επιπλέον, υποχρεωτικά, των νομιμοποιηθέντων χώρων στα συμβόλαια, όμως να μην διαλαμβάνονται καθόλου οι παρανομίες στην περίληψη που αποστέλλεται στην κτηματολογική βάση, για την εγγραφή του συμβολαίου στα κτηματολογικά φύλλα.

  • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 08:20 | Ελευθέριος Μπαλατσούκας

    Πρέπει να διευκρινιστεί από ποιες ειδικότητες θα ολοκληρώνεται η ταυτότητα κτιρίου. Θεωρώ ότι πρέπει για την ταυτότητα κτιρίου να εμπλακούν περισσότερες της μίας ειδικότητας (π.χ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και Πολητικοί Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή/και Μηχανολόγοι Μηχανικοί)

  • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 16:14 | Νέστωρ Ζύγρας

    ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
    Προβάλλονται δύο λόγοι:
    1. Δήθεν χρήσιμη για τον έλεγχο ασφάλειας και την συντήρηση των κτιρίων.
    2. Αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.
    Η επιχειρηματολογία αυτή συνιστά αφ’ ενός μεν ομολογία έλλειψης εθνικού σχεδίου για την σεισμική θωράκιση των κτιρίων και αδυναμίας διενέργειας ελέγχου των αυθαιρεσιών αφ΄ ετέρου δε αποποίηση ευθύνης εκ μέρους της Πολιτείας και μετακύλιση του σχετικού βάρους (οικονομικού και διοικητικού) στον Πολίτη.

    Τα έγγραφα που ζητάμε να περιέχει ο φάκελος της ταυτότητας βρίσκονται στα δημόσια αρχεία (αρχικές άδειες και τροποποιήσεις). Το μόνο που χρειάζεται είναι η οργάνωση και τήρησή τους. Με την ψηφιοποίηση των αρχείων των ΥΔΟΜ (που προαναγγέλλεται στο σχέδιο) καθίσταται περιττή η φύλαξη αντιγράφου τους στο κτίριο και στο γραφείο του αρμόδιου Μηχανικού.
    Με την προτεινόμενη διαδικασία επιβαρύνουμε όλους τους πολίτες (νοματαγείς και παραβάτες) για υπηρεσίες (έλεγχος αυθαιρέτων) που οφείλει να παρέχει το ίδιο το κράτος στους πολίτες.
    Δύσκολα να πιστέψει κανείς ότι δεν πρόκειται για ακόμη μια προσπάθεια εξασφάλισης επαγγελματικής ύλης για τους Μηχανικούς.

    Ο έλεγχος της προόδου της διαδικασίας νομιμοποίησης των αυθαιρέτων διασφαλίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 και την επιτήρηση – καταγραφή των αυθαιρέτων που θα ασκεί η νέα δομή. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενοσχυθεί με δειγματοληπτικούς ελέγχους κτιρίων για παραβάσεις από την νέα δομή.

  • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 09:48 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1

    Με το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνεται και επιβάλλεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που σε βάθος τριετίας, πενταετίας ή οκταετίας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται θα επιβαρύνει κάθε ακίνητο, ενώ θεσπίζεται περιοδικός επανέλεγχος αυτών ανά 5, 7 ή 8 έτη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία όσον αφορά στις αμοιβές των μηχανικών, η οποία προστιθέμενη στις λοιπές φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις του ακινήτου καθιστά την απόκτηση, αλλά κυρίως την κατοχή ακινήτου απόλυτα ασύμφορη. Είναι δεδομένο ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία (τα 3, 5 ή 8 έτη παρέρχονται πολύ γρήγορα) οι πολίτες βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο, που θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα και για όλους τους ιδιοκτήτες, θα είναι ιδιαίτερα επαχθής υποχρέωση στους οικονομικά ασθενέστερους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι να χαθούν περιουσίες, να απαξιωθεί πλήρως η ακίνητη περιουσία και να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο η προσδοκία για ανάπτυξη σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας μας.
    Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι η παραπάνω υποχρέωση δεν θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πριν την πάροδο 10 ετών από σήμερα, ώστε να υπάρξει η αναγκαία χρονική περίοδος για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάκτηση εκ μέρους των πολιτών της δυνατότητας να ανταποκριθούν σε τέτοιες αυξημένες οικονομικές υποχρεώ¬σεις. Άλλως εφόσον κριθεί απαραίτητη η άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, προτείνουμε ο τυχόν απαιτούμενος έλεγχος όλων των κτιρίων να ανατεθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίας, αφού στελεχωθούν με την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.

  • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 08:53 | Θανάσης Κ.

    Τα ακίνητά μας θα έχουν ταυτότητα αλλά δε θα έχουν έλληνες ιδιοκτήτες. Παρακολούθησα τον υπουργό στην τηλεόραση και μας έπρηξε με το παράδειγμα με τις κολώνες που κάποιος (κακώς) γκρέμισε ή με την πυροσβεστική. Κι έφτασε μάλιστα να μιλά για μία κοινωνία που έχει εθιστεί στο μπάχαλο!!!! Ποιος συνέδραμε σε αυτό κ. υπουργέ με την ατιμωρησία τόσα χρόνια? Να σας θυμήσω την τιμωρία των υπεύθυνων στα εργοστάσια Φουρλή και Ρικομέξ: Από την εκδίκαση της υπόθεσης το 2007, από τους 33 κατηγορούμενους για την κατάρρευση του εργοστασίου όλοι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες με ασαφή αιτιολογία (Ρικομέξ) Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών έπαυσε οριστικά η ποινική διώξη λόγω παραγραφής των αδικημάτων που τους βάραιναν σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο!!!!!!!
    Αν λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την ασφάλεια των πολιτών ο έλεγχος να γίνεται από μηχανικούς του Δημοσίου, που θα πληρώνονται από το κράτος.
    ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

  • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 19:59 | Χρήστος Τερζίδης

    Καθιερώνεται και επιβάλλεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που σε βάθος τριετίας, πενταετίας ή οκταετίας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται θα επιβαρύνει κάθε ακίνητο, ενώ θεσπίζεται περιοδικός επανέλεγχος αυτών ανά 5, 7 ή 8 έτη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία όσον αφορά στις αμοιβές των μηχανικών, η οποία προστιθέμενη στις λοιπές φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις του ακινήτου καθιστά την απόκτηση, αλλά κυρίως την κατοχή ακινήτου απόλυτα ασύμφορη. Είναι δεδομένο ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία (τα 3, 5 ή 8 έτη παρέρχονται πολύ γρήγορα) οι πολίτες βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο, που θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα και για όλους τους ιδιοκτήτες, θα είναι ιδιαίτερα επαχθής υποχρέωση στους οικονομικά ασθενέστερους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι να χαθούν περιουσίες, να απαξιωθεί πλήρως η ακίνητη περιουσία και να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο η προσδοκία για ανάπτυξη σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας μας.
    Κατόπιν των ανωτέρω έχω την άποψη ότι η παραπάνω υποχρέωση δεν θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πριν την πάροδο 10 ετών από σήμερα, ώστε να υπάρξει η αναγκαία χρονική περίοδος για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάκτηση εκ μέρους των πολιτών της δυνατότητας να ανταποκριθούν σε τέτοιες αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Άλλως εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο τυχόν απαιτούμενος έλεγχος όλων των κτηρίων να ανατεθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίας, αφού στελεχωθούν με την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 16:05 | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

    Πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία όσον αφορά στις αμοιβές των μηχανικών, η οποία προστιθέμενη στις λοιπές φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις του ακινήτου καθιστά την απόκτηση, αλλά κυρίως την κατοχή ακινήτου απόλυτα ασύμφορη. Είναι δεδομένο ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία (τα 3, 5 ή 8 έτη παρέρχονται πολύ γρήγορα) οι πολίτες βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο, που θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα και για όλους τους ιδιοκτήτες, θα είναι ιδιαίτερα επαχθής υποχρέωση στους οικονομικά ασθενέστερους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι να χαθούν περιουσίες, να απαξιωθεί πλήρως η ακίνητη περιουσία και να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο η προσδοκία για ανάπτυξη σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας μας.
    Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι η παραπάνω υποχρέωση δεν θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πριν την πάροδο 10 ετών από σήμερα, ώστε να υπάρξει η αναγκαία χρονική περίοδος για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάκτηση εκ μέρους των πολιτών της δυνατότητας να ανταποκριθούν σε τέτοιες αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Άλλως εφόσον κριθεί απαραίτητη η άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, προτείνουμε ο τυχόν απαιτούμενος έλεγχος όλων των κτιρίων να ανατεθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίας, αφού στελεχωθούν με την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.

  • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 21:20 | Γιάννης Κόνσουλας

    Έρχεται ο νομοθέτης και αμφισβητεί το έργο πολλών μηχανικών (αρχιτέκτονα, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, πολιτικού μηχανικού) σε μία οικοδομή που αναγέρθηκε κατόπιν μελέτης και επίβλεψής τους και ορίζει ότι κάποιος συνάδελφός τους θα ελέγχει αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και στη συνέχει; ένας άλλος μηχανικός θα ελέγξει τον δεύτερο, τυχαία και δειγματοληπτικά και θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό, το οποίο μαζί με το πρώτο που θα εκδοθεί θα προσαρτάται στις συμβολαιογραφικές πράξεις. Ο φάκελος κάθε οικοδομής, που ήδη έχει λάβει άδεια, υπάρχει στην πολεοδομία, αλλά ακόμα και για τα αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί με τους πρόσφατους νόμους έχουν υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθούν από τους μηχανικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ τα σχεδιαγράμματα κάτοψης, στα οποία εμφαίνονται οι αυθαίρετες κατασκευές. Αν ο φάκελος της οικοδομής της οικοδομής έχει καταστραφεί ή λείπουν σχέδια, έγγραφα κλπ από αυτόν, ο πολίτης δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και δεν είναι αυτός που θα πρέπει να επιβαρυνθεί για την ανασύστασή του.
    Oι πολίτες γνωρίζουν την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και είναι μεταγεγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία της χώρας ή καταχωρημένα στα κτηματολογικά γραφεία και δεν περίμεναν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου για να τη μάθουν. Ειδικά μετά τη θεσμοθέτηση του ΕΝΦΙΑ και τα πρόστιμα που προβλέπονται, όπου κάθε ακίνητο έχει τον δικό του αριθμό ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), οι πολίτες έχουν γίνει περισσότερο επιμελείς. Πρόσφατα μάλιστα στο άρθρο 40 του νόμου 4409/2016 συμπεριλήφθηκε διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου (ΕΚΧΑ ΑΕ). Συγκεκριμένα με τη διάταξη αυτή προβλέπεται υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στη βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσονται και προσαρτώνται υποχρεωτικά σε συμβολαιογραφικές πράξεις και δημιουργείται, ουσιαστικά με δαπάνη του έλληνα πολίτη, μια βάση δεδομένων που μπορεί να εμπλουτιστεί αντίστοιχα και με τα κτίρια.
    Σε κάθε περίπτωση αν το κράτος επιθυμεί τη νομιμότητα και την ασφάλεια μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη και τις συναλλαγές. Άλλως και λόγω της οικονομικής ανέχειας των πολιτών η ισχύς των διατάξεων περί Η.Τ.Α. να ξεκινήσει μετά από δέκα τουλάχιστον χρόνια.

  • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 10:04 | Αλεξανδρίδου

    Επειδή ως αιτιολογία των προωθούμενων διατάξεων αναφέρεται ότι πρέπει να προληφθεί τυχόν κατάρρευση οικοδομών, που ενδεχομένως θα προκαλέσει θανάτους, θα πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτούς, που θα επιλέξουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους επειδή αισθάνονται τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να τους πνίγουν και παρόλα αυτά τους επιβάλλονται νέες ιδιαίτερα δαπανηρές υποχρεώσεις για το χιλιοπληρωμένο ακίνητό τους, ακόμη και για αυτό, που το έκτισαν με νόμιμη άδεια και κατέβαλαν όλες τις νόμιμες αμοιβές και εισφορές κλπ. Όσο δε για τα κτίρια που υποτίθεται ότι κινδυνεύουν να πέσουν, θα πρέπει να μας εξηγήσει κανείς αν είναι σκόπιμο να πληρώσουμε υπέρογκα ποσά για να προστατεύουμε τις κότες από την τυχόν κατάρρευση του κοτετσιού, το οποίο δεν εξαιρείται από την ταυτότητα κτιρίου. Θα πρέπει επίσης να μας εξηγήσει κάποιος με ποιο τρόπο θα γλιτώσουμε την κατάρρευση των κτιρίων πληρώνοντας κάθε 5 χρόνια τους μηχανικούς για να συντάξουν τα σχέδια που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η σκοπιμότητα των διατάξεων είναι εμφανής. Στην παρούσα όμως οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει άλλα βάρη στους πολίτες. Δεν αντέχουν.

  • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 11:16 | Τάκης Ρουσογιαννάκης

    Να μου επιτρέψουν οι αγανακτισμένοι με τις συντεχνίες των μηχανικών συμπολίτες μας να τους ενημερώσω ότι πάνω από το 80% της όποιας αμοιβής καταβάλουν στον μηχανικό τους επιστρέφει στο κράτος υπό μορφή ΦΠΑ, φόρου, εισφορών, κ.λπ.
    Επομένως τις πολύ σωστές και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τους πρέπει να τις στρέψουν στις δημόσιες υπηρεσίες που νομοθετούν εις βάρος τους και προσπαθούν εντέχνως να στρέψουν το ένα μας εναντίον του άλλου.
    Αλήθεια ο αναμάρτητοι που καταφέρονται κατά των μηχανικών, γιατρών, κ.λπ. μήπως πρέπει να μας λένε τι επαγγέλλονται και δεν ανήκουν σε καμιά ευνοημένη συντεχνία;
    Μήπως οι μηχανικοί έκτιζαν αυθαίρετα και όχι οι ιδιοκτήτες;

  • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 11:49 | WWF Ελλάς

    Σχόλιο στα άρθρα 18-26
    Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου προβλεπόταν από τον άρθρο 4 ν. 3843/2010. Όμως, το π.δ. που προβλεπόταν σε αυτόν δεν εκδόθηκε ποτέ. Η «ταυτότητα κτιρίου» περιλαμβάνει μόνο την «οικοδομική άδεια» [20 παρ. 1 α)], αλλά όχι, από ό,τι φαίνεται, τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλες πολεοδομικές άδειες. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αποσπασματικές, καθώς δεν συνδέονται με το ισχύον σύστημα.
    Η «ταυτότητα κτιρίου» είναι μία ευπρόσδεκτη συμβολή στην καλύτερη παρακολούθηση του δομημένου περιβάλλοντος. Θετική είναι η αυξημένη δημοσιότητα (σε αντίθεση με το καθεστώς που είχε καθιερώσει το ΤΕΕ), αν και αφορά μόνο το πιστοποιητικό πληρότητας (και όχι όλη την ταυτότητα κτιρίου) (24 παρ. 2). Επίσης, θετική είναι και η αυστηροποίηση των ποινών για ψευδείς δηλώσεις, όταν το κτίριο βρίσκεται σε περιοχές ειδικής προστασίας (26).
    Αντίθετα, μειονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι δεν προβλέπονται κυρώσεις για τους υπόχρεους ενημέρωσης. Επίσης, μολονότι η ταυτότητα κτιρίου ενημερώνεται υποχρεωτικά, και το πιστοποιητικό πληρότητας αποτελεί «στοιχείο ελέγχου» (24 παρ. 1), δεν υπάρχουν κυρώσεις για υπόχρεο ενημέρωσης (δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, τον ιδιοκτήτη), από πουθενά δεν προκύπτει ότι το πιστοποιητικό πληρότητας αποτελεί όρο για την έκδοση αδειών ή την εκτέλεση εργασιών σε όλες τις οικοδομές (πρβλ. 25 παρ. 3, μόνο για τις εκεί κατηγορίες – δημόσιες συμβάσεις, κοκ.). Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν το έντυπο ταυτότητας και το πιστοποιητικό πληρότητας να αποτελέσουν «στοιχείο ελέγχου…. κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 ν. 4178/2013», διότι το κεφάλαιο Α’ του ν. 4178/2013 καταργείται (110 παρ. 1).

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 07:45 | Γιάννης Κόνσουλας

    Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και αμφισβητεί το έργο πολλών μηχανικών (αρχιτέκτονα, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, πολιτικού μηχανικού) σε μία οικοδομή που αναγέρθηκε κατόπιν μελέτης και επίβλεψής τους και ορίζει ότι κάποιος συνάδελφός τους θα τους ελέγξει αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και στη συνέχεια ένας άλλος μηχανικός θα ελέγξει τον δεύτερο, τυχαία και δειγματοληπτικά και θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό, το οποίο μαζί με το πρώτο που θα εκδοθεί θα προσαρτάται στις συμβολαιογραφικές πράξεις. Διάβασα παραπάνω ότι πρεπει να προστατευθούν οι κάτοικοι ενός κτιρίου. Δηλαδή σήμερα, κι έτσι όπως έχει μελετηθεί η οικοδομή από τους μηχανικούς που επέβλεψαν επίσης την ανέγερσή της έχουμε αμφιβολίες;
    Ο φάκελος κάθε οικοδομής, που ήδη έχει λάβει άδεια, υπάρχει στην πολεοδομία, αλλά ακόμα και για τα αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί με τους πρόσφατους νόμους έχουν υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθούν από τους μηχανικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ τα σχεδιαγράμματα κάτοψης, στα οποία εμφαίνονται οι αυθαίρετες κατασκευές. Αν ο φάκελος της οικοδομής της οικοδομής έχει καταστραφεί ή λείπουν σχέδια, έγγραφα κλπ από αυτόν, ο πολίτης δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και δεν είναι αυτός που θα πρέπει να επιβαρυνθεί για την ανασύστασή του.
    Oι πολίτες γνωρίζουν την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και είναι μεταγεγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία της χώρας ή καταχωρημένα στα κτηματολογικά γραφεία και δεν περίμεναν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου για να τη μάθουν. Ειδικά μετά τη θεσμοθέτηση του ΕΝΦΙΑ και τα πρόστιμα που προβλέπονται, όπου κάθε ακίνητο έχει τον δικό του αριθμό ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), οι πολίτες έχουν γίνει περισσότερο επιμελείς. Πρόσφατα μάλιστα στο άρθρο 40 του νόμου 4409/2016 συμπεριλήφθηκε διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου (ΕΚΧΑ ΑΕ). Συγκεκριμένα με τη διάταξη αυτή προβλέπεται υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στη βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσονται και προσαρτώνται υποχρεωτικά σε συμβολαιογραφικές πράξεις και δημιουργείται, ουσιαστικά με δαπάνη του έλληνα πολίτη, μια βάση δεδομένων που μπορεί να εμπλουτιστεί αντίστοιχα και με τα κτίρια.
    Σε κάθε περίπτωση αν το κράτος επιθυμεί τη νομιμότητα και την ασφάλεια μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη και τις συναλλαγές.

  • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 11:29 | Αλεξανδρίδου

    Απαντώντας στο σχόλιο της 14 Σεπτεμβρίου 2016, 00:08 του κωστα θα ήθελα να πω οτι πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτούς, που θα επιλέξουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους επειδή αισθάνονται τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να τους πνίγουν και παρόλα αυτά τους επιβάλλονται νέες ιδιαίτερα δαπανηρές υποχρεώσεις για το χιλιοπληρωμένο ακίνητό τους, ακόμη και για αυτό, που το έκτισαν με νόμιμη άδεια και κατέβαλαν όλες τις νόμιμες αμοιβές και εισφορές κλπ. Όσο δε για τα κτίρια που υποτίθεται ότι κινδυνεύουν να πέσουν, θα πρέπει να μας εξηγήσει κανείς αν είναι σκόπιμο να πληρώσουμε υπέρογκα ποσά για να προστατεύουμε τις κότες από την τυχόν κατάρρευση του κοτετσιού, το οποίο δεν εξαιρείται από την ταυτότητα κτιρίου. Θα πρέπει επίσης να μας εξηγήσει κάποιος με ποιο τρόπο θα γλιτώσουμε την κατάρρευση των κτιρίων πληρώνοντας κάθε 5 χρόνια τους μηχανικούς για να συντάξουν τα σχέδια που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η σκοπιμότητα των διατάξεων είναι εμφανής. Στην παρούσα όμως οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει άλλα βάρη στους πολίτες. Δεν αντέχουν.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 14:51 | Μανος Κορινθος

    Πολλά από αυτά που παλεύει η πολιτεία να τακτοποιήσει θα είχαν μπεί σε σειρά με έναν απλούστατο τρόπο.
    -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-
    1η ΒΑΣΗ αποτελούν τα ΦΥΣΙΚΑ και ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
    2η ΒΑΣΗ αποτελούν τα ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ με τα συστατικά τους ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ
    3η 4η και 5η ΒΑΣΗ θα μπορούσαν να αποτελούν η εργασία (ΠΑΡΑΓΩΓΗ), τα υλικά αγαθά (ΚΙΝΗΤΑ) και τα άυλα (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ)

    όλες οι Βάσεις θα αντιστοιχούν τους αριθμούς των αντικειμένων τους με κάποιο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο της Βάσης 1

    πολύ απλά η Βάση 1 (η οποία ας πούμε ότι αποτελεί το προφίλ μας στο taxisnet) θα περιέχει καρτέλες
    α.στοιχεία προσώπου
    β.γεωτεμάχια προσώπου (Ε9)
    γ.κινητά προσώπου κλπ.
    κάθε καρτέλα παραπέμπει σε μία εκ των λοιπών Βάσεων όπου υπάρχουν οι καρτέλες των εκεί αντικειμένων.
    η 2η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (σε συνδυασμό με την 1η αποτελεί περίπου το Εθνικό Κτηματολόγιο)αποτελεί μία από τις κυριώτερες βάσεις. Σε αυτή τη Βάση δεδομένων θα έπρεπε να περιλαμβάνονται οι εξείς καρτέλες με συνοδεία ασφαλώς σχεδίου
    α.Το δομημένο περιβάλλον Οικοδομές, μάνδρες, κοτέτσια κλπ με τους αριθμούς Αδείας και αριθμούς τακτοποίησης αυθαιρεσιών αυτών ζώνη χρήσεως γης, ζώνη αξιών, στοιχεία προσώπου σε οδούς, χαρακτηρισμός οδού κλπ.
    β.Τα δένδρα είδος, ποσότητες, ποικιλίες, ηλικίες, ζώνη αξιών (ποτιστικά κλπ)
    γ.Πηγάδια- Γεωτρήσεις με συντεταγμένες δ. Δεξαμενές με συντεταγμένες
    ε.Δασικές εκτάσεις κλπ
    στ.Η ανάλυση με τίτλους ιδιοκτησίας και ποσοστά κλπ που θα μας συνδέει με την Βάση 1.

    Όπως γίνεται αντιληπτό με σωστό σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων θα υπήρχε και αυτοματισμός και καλύτερος έλεγχος ώστε οι πολίτες να μην τρέχουν κάθε φορά ξοδεύοντας χρόνο χρήμα και υγεία.
    Φυσικά αυτό θα αποτελούσε σχεδόν ταφόπλακα για κάποιες επαγγελματικές ομάδες συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές κλπ άλλα κάπου πρέπει να γίνει συνολική αναθεώρηση στον τρόπο ζωής και στην θεωρούμενη από τον σύγχρονο καπιταλισμό ανάπτυξη.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 00:08 | κωστας

    οταν παει να μπει μια ταξη σε κατι ξεσηκωνονται οσοι θελουν να κρυψουν κατι.αυτη ειναι η ουσια.ταυτοτητα επειγοντος λοιπον καθε 5 χρονια !!αλλιως δεν νοικιαζεις δεν μεταβιβαζεις ,δεν κληρονομεις.τι φταινε αυτοι που θα πλακωσει το οικιμα η το αυθαιρετο του καθενα μας αν πεσει(βλεπε σπιτια 500 χρονων στην ιταλια που μενανε ανθρωποι μεσα,και πλακωθηκανε στα ερειπια).

  • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 22:24 | Αλεξανδρίδου

    Θεωρεί το αρμόδιο Υπουργείο ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν και μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα μια επσαγγελματική τάξη για εντελώς άχρηστα και αχρείαστα έγγραφα; Σε μια περίοδο, που οι μισοί Έλληνες είναι άνεργοι, που οι μισοί Έλληνες διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχιας, που η καθημερινή αγωνία όλων είναι να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις αλλεπάλληλες οικονομικές υποχρεώσεις, που τους έχουν επιβληθεί, είναι κατάλληλος ο χρόνος να επιβληθούν και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις; Επιτέλους πόσο ακόμη θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες για το σπιτάκι τους, για τις αγροτικές αποθήκες τους, για τα κοτέτσια τους; Δεν σκέφθηκε κανείς ότι πρέπει επιτέλους να αφήσουν την αγορά να ανασάνει; Έτσι θα έλθει η ανάπτυξη, που οραματίζονται;

  • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 13:49 | Γιάννης Τόλιος

    Είναι πραγματικά απαράδεκτο να εξαναγκάζονται οι ιδιόκτητες ακινήτων σε περαιτέρω έξοδα, γραφειοκρατία και ταλαιπωρία. Κι όλα αυτά χωρίς ουσιαστικό λόγο, όπως σχολίασαν άλλοι, περισσότερο γνώστες από εμένα. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγη σε ένα μεγάλο βαθμό, λόγω της υπόσχεσης της να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, κάτι που όπως όλοι γνωρίζουμε δεν έκανε ποτέ. Αντ’αυτού σκοπεύει τώρα να «τιμωρήσει» τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για άγνωστο λόγο. Ντροπή.

  • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 11:47 | B

    Η έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου είναι απαραίτητη για ένα κτίριο. Θα προστατεύσει και αυτούς που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτό (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) και έναν νέο ιδιοκτήτη. Το πιο απλό παράδειγμα θα αναφέρω (ελάχιστα ακίνητα έχουν τα ίδια τετραγωνικά μέτρα σε Συμβόλαιο, Δήμο, ΔΕΗ, Ενεργειακό Πιστοποιητικό, Ε9, πραγματικότητα). Το πρόβλημα των ιδιοκτητών δεν είναι η έκδοση της Ταυτότητας Κτιρίου αλλά η αποκάλυψη των παραβάσεων που έχει. Επιτέλους πρέπει να μπει μία τάξη. Τα web media (καθοδηγούμενα από ΠΟΜΙΔΑ κ.α.) απαξιώνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τους ελέγχους που απαιτούνται. Βαφτίζει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό χαράτσι χωρίς να ενημερώσει τα μέλη του πως αποτελεί Κοινοτική οδηγία (Οδηγία 2010/31/ΕΕ) που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
    Βαφτίζει το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου «χαράτσι», δηλαδή τον τακτικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται στα κτίρια (ανάλογα) με τη χρήση του για να προστατεύσει όσους ζουν οι εργάζονται μέσα σε αυτό. Είναι τραγικό που και σήμερα κατοικούνται σπίτια χωρίς ρελέ.
    Το έλεγχο για μη αυθαιρεσίες είναι αδύνατον να την κάνει το κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους . Πώς να γίνει έλεγχος στα εκατομμύριο ακινήτων στη χώρα? Το κράτος πρέπει να έχει το ρόλο του εποπτικού ελέγχου. Εξάλλου όλοι μιλάνε για διαφθορά στις πολεοδομίες. Τώρα με ελεγκτή δόμησης πάλι γκρινιάζουμε γιατί δεν τα «παίρνουν».
    Όσο για το «σινάφι» του ΤΕΕ, αν ήταν «σινάφι» δεν θα καταργούσε τις ελάχιστες αμοιβές με αποτέλεσμα να γίνεται αυτοψία, μελέτη, έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού με 50 και 60 ευρώ.
    Σχολιάστε το Νόμο για να γίνει καλύτερος, μη κάνετε απλά φασαρία για να μη γίνει τίποτα στο τέλος.

  • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 18:49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΚΑΔΗΝΟΣ

    Μια ζωή τα ίδια. Μια χώρα γεμάτη γιατρούς (οι όποιοι απαιτούν φακελάκια ή φοροδιαφεύγουν ασύστολα και χωρίς τσίπα) που οι βουλευτές γιατροί νομοθετούν για αυτούς.
    Μια χώρα γεμάτη δικηγόρους (οι όποιοι φοροδιαφεύγουν ασύστολα και χωρίς τσίπα) που οι δικηγόροι βουλευτές νομοθετούν για αυτούς.
    Μια χώρα γεμάτη, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και δυστυχώς, με το ΤΕΕ από πίσω τους, οι οποίοι τις χρυσές εποχές, που χτιζόντουσαν τα πάντα, θησαύρισαν και επίσης φοροδιέφευγαν και φοροδιαφεύγουν ασύστολα, που οι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες βουλευτές νομοθετούν ασύστολα και χωρίς αιδώ για πάρτη τους.
    Αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, και πέρα από αυτά που κονόμησαν από τις άδειες, όταν χτίζονταν οι οικοδομές, τώρα θέλουν συνεχίσουν να κονομάνε, θεωρώντας τα ακίνητα κάποιο είδος δέντρου, το οποίο φύτεψαν (με τα λεφτά άλλου βέβαια) και που κάθε χρόνο θα πρέπει με το ζόρι να κάνει καρπούς, ( νέα είδη: ταυτότητα κτιρίου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης . πιστοποιητικό για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και κληρονομιές) ή ότι άλλο φρούτο θα ανακαλύψει, ο κάθε επόμενος σωτήρας του έθνους, σύμβουλος, ή άλλο λαμόγιο, που έχει πρόσβαση στο βάζο με το μέλι της εξουσίας.
    Φυσικά οι ιδιοκτήτες είναι οι κολίγοι οι οποίοι θα πρέπει να τα καλλιεργούν για πάρτη τους.
    Όσο για τον άλλο που κόπτετε στα κανάλια για την ασφάλεια, την πυροσβεστική που δεν ξέρει που να πάει, κτλ όσο και αν φωνάζει, δεν πείθει ούτε τον εαυτό του.
    «αιδώς Αργείοι»
    Για τα δέντρα και τους κολίγους: «Το μόνο βέβαιο που τώρα μας περιμένει είναι να χαθούμε.»

  • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 08:05 | Μιχαλης

    Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών σε μια ΟΙ κατά την οποία ο μηχανικός ελέγχει μόνο κάλυψη,ύψος,δόμηση ενώ το κτίριο έχει άλλου είδους παραβάσεις πχ πλάγιες αποστάσεις, παραβάσεις Κτιριοδομικού.Σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται?Μήπως θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν συμπληρωματικής τακτοποίησης και ας έχει εκδοθεί βεβαίωση?

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 15:56 | Δημήτριος Μαυραϊδής

    Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από τα ήδη υποβληθέντα σχόλια η διαδικασία για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου όπως θεσπίστηκε με την προηγούμενη νομοθεσία αυθαιρέτων και πιο αναλυτικά παρατίθεται στο παρόν σχέδιο νόμου γίνεται, εύλογα, αιτία στοχοποίησης των Μηχανικών. Ως Πολιτικός Μηχανικός θεωρώ ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Τα απαραίτητα στοιχεία υπάρχουν στα αρχεία των Πολεοδομιών- ΥΔΟΜ, ή όπως αλλιώς θα τις βαφτίσουμε στο μέλλον, ή αν δεν υπάρχουν θα πρέπει να ελεγχθούν οι αρμόδιοι Διευθυντές – Υπάλληλοι για την απώλεια τους και να ληφθεί μέριμνα ώστε οι φάκελοι των οικοδομικών αδειών να ανασυσταθούν με χρέωση της Υπηρεσίας. Τα όποια στοιχεία για τα αυθαίρετα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και συνεπώς είναι άμεσα διαθέσιμα. Η δουλειά αυτού του τύπου, που ως ξεροκόμματο μας πετάνε οι εκάστοτε κυβερνόντες, είναι ανεπιθύμητη από τον οποιονδήποτε σοβαρό επαγγελματία. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε στα ζάρια την επαγγελματική μας υπόληψη και ακεραιότητα για τις διαχρονικές παραλείψεις του κράτους, συμαζεύοντας, έναντι ευτελούς τιμήματος, το χάος που επι δεκαετίες υφίσταται στη χώρα μας. Αν θέλει το Δημόσιο να έχει σαφή εικόνα για τα ακίνητα στη χώρα να βάλει τις υπηρεσίες του να δουλέψουν και να καταγράψουν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί δεν γίνεται να συνεχίσουμε να εκπορνευόμαστε για λογαριασμό ενός κράτους- προαγωγού το οποίο από θύματα μας κάνει να εμφανιζόμαστε θύτες..

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ

    Το μέτρο θα μπορούσε να είναι τέλειο, αλλά σε μια κανονική χώρα, όχι με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.Ο νόμος θ’ αποτύχει διότι οι πολίτες δεν έχουν να επιβιώσουν, το καταλαβαίνετε αυτό; Είμαι κι εγώ Πολιτικός Μηχανικός αλλά έλεος !!!!! με τις συντεχνίες.
    Πρώτα τακτοποιούμε τα του οίκου μας και μετά απαιτούμε από τους πολίτες να σέβονται τους νόμους (Δημόσια κτίρια) και μάλιστα με το κόστος που απαιτείται. Πέρα από τα παράβολα το κρυφό κόστος των Μηχανικών είναι δυσβάσταχτο (οι νόμοι δεν φτιάχνονται για να εξυπηρετήσουν ορισμένα επαγγέλματα «συντεχνίες»). Οι παραλείψεις δεκαετιών της Πολιτείας, δεν μπορεί να φορτωθεί στους πολίτες και μάλιστα με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Έχετε αντιληφθεί ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας, έχετε αντιληφθεί ποιο είναι το ποσοστό κάτω από το όριο της φτώχειας, έχετε αντιληφθεί ποιο είναι το ποσοστό των εργαζομένων με 300 και 400 ευρώ, κ.λ.π. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και πάρα πολλά άλλα πως αυτό που επιδιώκετε να περάσετε είναι καταδικασμένο ν’ αποτύχει (απλή λογική χρειάζεται).
    Εφόσον ψηφισθεί ο νόμος, πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο τουλάχιστο 10 ετών και μια απλή δήλωση να γίνεται χωρίς πρόσθετα κόστη.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 08:48 | Ρούλα Π.

    Σκοπός της ταυτότητας κτηρίου είναι μάλλον να μην μένουν χωρίς δουλειά οι μηχανικοί. Πόσα ακόμη πιστοποιητικά θα σκαρφιστείτε; Πόσο ακόμα θα επιβαρύνετε τους ιδιοκτήτες εν μέσω οικονομικής κρίσης; Τα χρήματα που απαιτούνται για πιστοποιητικά ισοδυναμούν με νέο φόρο. Τα ακίνητα είναι ξενοίκιαστα, λεφτά δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν καν ρεύμα στο σπίτι τους και τους λέτε τώρα για πιστοποιητικά και επιπλέον έξοδα… Δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα δόμησης πολλών δεκαετιών εν μέσω οικονομικής κρίσης. Αποσύρετε από το σχέδιο νόμου όλες τις διατάξεις που αφορούν την ταυτότητα κτηρίου. Και να ξανασυζητήσουμε το θέμα όταν βελτιωθεί πραγματικά η οικονομική κατάσταση και εφόσον έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχουν και σοβαρότατα ιδιοκτησιακά προβλήματα.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 20:14 | Δρ. Ανθιμος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

    Η πρόταση που καταγράφεται στο νομοσχέδιο δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό και επίσης δεν βοηθάει την σαφή τεχνικοικονομική αξιολόγηση του ακινήτου. Στην συνέχεια για το θέμα της ΄΄Ταυτότητας΄΄ προτείνονται τα παρακάτω:
    Kατ΄ αντιστοιχία με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, είναι δυνατό να αναπτυχθεί / θεσπισθεί το Δελτίο Δομικού Ελέγχου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο (κατ΄αντιστοιχία με το Π.Ε.Α.) πάνω στο οποίο θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας για φέροντα και μη στοιχεία που συνθέτουν την κατασκευή και θα κατατάσσουν το ακίνητο σε κατηγορίες με βάση πλέον την δομική του απόδοση. Έτσι, (α) η Βεβαίωση του Μηχανικού (που ελέγχει τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά), (β) το Δελτίο Δομικού Έλεγχου (που ελέγχει τα δομικά/δομοστατικά χαρακτηριστικά) και (γ) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (που ελέγχει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά), μπορούν να συνθέσουν την ΄΄Ταυτότητα Ακινήτου΄΄ με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο, αναδεικνύοντας την αξία του ακινήτου και παράλληλα ακλουθώντας διεθνείς πρακτικές.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 13:46 | Αναστάσιος φεγγος

    Η χρέωση των ιδιοκτητών την στιγμή που δεν υπάρχει σχέδιο πόλης δεν έχουν λέφτά γίά αποζημιώσεις και το δημόσιο δεν έχει καθορίσει στο κτηματολογιο τι διεκδικεί είναι απλή δέσμευση περιουσίας μέσω φόρων και επιβαρυνσεων. Πρέπει το κόστος της διαδικασίας να αναλάβει ο δήμος που ανήκει το ακίνητο και εισπράττει το τάπ

  • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 11:35 | Δανάη Παρπούλα

    Έχω την απορία τι εξυπηρετεί αυτή η ταυτότητα κτιρίου και για ποιο λόγο η συνιδιοκτησία (πχ της οικοδομής όπου μένω) να πληρώσει μηχανικό για να τη βγάλει. Πολύ σωστά, να ελεγχθούν τα επικίνδυνα κτίρια, είναι δουλειά της υπηρεσίας Δόμησης, των μηχανικών των Δήμων, ας γίνουν επιπλέον προσλήψεις, ας μας βάλετε ένα παράβολο για το μηχανικό, όχι όμως αυτό. Στο κάτω – κάτω, για τα νέα αυθαίρετα υπάρχει ρύθμιση στο σχέδιο νόμου, όπως βλέπω. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς τακτοποίηση, μεταβίβαση δεν γίνεται.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:58 | ΑΓΓΕΛΟΣ

    Τελικά η χώρα είναι ένας τεράστιος οίκος ανοχής στον οποίο εφευρίσκουν συνεχώς νέα έσοδα για τους προαγωγούς.

    Εφευρίσκουν συνεχώς άχρηστα παλιόχαρτα που τα βαφτίζουν πιστοποιητικά για να βάζουν το χέρι στην τσέπη μας:
    Ενεργειακό πιστοποιητικό μηχανικού,
    βεβαίωση νομιμότητας μηχανικού,
    σχέδια ΔΕΗ από ηλεκτρολόγο,
    πιστοποιητικό στεγανότητας για το φυσικό αέριο,
    κτηματόσημο κλπ
    Δεν μας φθάνει ο ενφια, συνεχίζουν να εφευρίσκουν νέα χαράτσια.

    Η πιο πρόσφατη εφεύρεσή τους λέγεται «ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου». Τί είναι το νέο νταβατζηλίκι;
    Οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας θα πρέπει να προχωρούν ανά πενταετία, σε υποχρεωτικό επανέλεγχο όλων των κτηρίων, καθιστώντας τους κυριολεκτικά «φόρου υποτελείς» στους ιδιώτες μηχανικούς” που θα εισβάλλουν στα σπίτια και θα κάνουν συνεχείς ελέγχους με αμοιβή κανά 200άρι το διαμέρισμα.

    Για ποιό λόγο; διότι έπεσε αναδουλειά στο επάγγελμα των μηχανικών οπότε το ΤΕΕ ως «κράτος εν κράτει» δημιουργεί ένα ακόμη (μετά τα προαναφερόμενα) εμπόριο άχρηστων παλιόχαρτων για τα μέλη του.

    Θα μπορούσαν να αφήσουν τις αηδίες και να πάρουν τα στοιχεία απο τη ΔΕΗ, το κτηματολόγιο, τα Ε9, τα υποθηκοφυλάκια.

    Διάβασα κάπου ένα πολύ «ενδιαφέρον» ισοδύναμο μέτρο:

    Κάθε μέλος του ΤΕΕ υποχρεούται ανά εξάμηνο να προσέρχεται για λήψη πιστοποιητικού μετά από έλεγχο αν φοράει σωστά το παντελόνι του (με ανάλογη προσαρμογή του μέτρου για μέλη του ΤΕΕ που φοράνε φούστες ή άλλο ένδυμα κτλ).

    Ο έλεγχος πραγματοποιείται από οποιονδήποτε ενήλικο πολίτη που:

    α. δεν έχει εισοδήματα από τους φόρους των άλλων
    β. δεν είναι μέλος του ΤΕΕ ούτε συγγενής μέλους του ΤΕΕ
    γ. δεν ανήκει σε άλλες συντεχνίες ‘ιδιωτεύοντος’ παρασιτισμού πολυτελείας

    Σε περίπτωση που ο έλεγχος καθυστερήσει άνω του μηνός, επιβάλλονται πρόστιμα. Σε καθυστέρηση ελέγχου άνω του τριμήνου αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

    Θα υπάρχει ελάχιστη αμοιβή για τον έλεγχο που θα καθοριστεί μετά από διαβούλευση μεταξύ των ελεγκτών.

    Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στα μέλη του ΤΕΕ, ο έλεγχος και το πιστοποιητικό θεσπίζονται για το καλό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ευπρέπεια που αρμόζει στο επάγγελμά τους.

    Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δέσμευση για επέκταση του μέτρου και σε άλλες συντεχνίες που εμφανίζουν διαχρονική παρασιτική συμπεριφορά στο Γκιαουριστάν.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 20:57 | p.giannop

    1.ΑΠΟΡΙΑ:
    α) Εάν η οικοδομή μου, το σπίτι μου, το οποιοδήποτε κτίσμα μου τέλος πάντων, έχει κτισθεί βάσει οικοδομικής άδειας και σύμφωνα με αυτήν και έχω τον σχετικό φάκελλο με τα εγκεκριμμένα σχέδια και την πρωτότυπη άδεια η έγκυρο αντίγραφό της, που όφειλαν και οφείλουν να μου έχουν παραδώσει ο μελετητής και ο επιβλέπων μηχανικός, τι παραπάνω προσφέρει η ταυτότητα κτιρίου;
    β) Για να επισυναφθεί κάποιο έγγραφο, σε κάποια δικαιοπρακτική πράξη, που να δηλώνει την νομιμότητά του, γιατί αυτό δεν μπορεί να το χορηγεί η αρμόδια δημόσια υπηρεσία Δόμησης; (μετά από αίτησή μου και σχετική αυτοψία-έλεγχο, με επιβάρυνσή μου έστω με κάποιο παράβολο ή τα έξοδα μετάβασης του αρμόδιου υπαλλήλου), αλλά πρέπει να εμπλακεί ιδώτης μηχανικός και με όλη αυτή την γραφειοκρατική διαδικασία;
    2.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
    α) Σκοπός; Διασφάλιση, εσ΄αεί, εισοδήματος για την κάστα των μελών του ΤΕΕ και κυρίως τους πολιτικούς μηχανικούς, που λύνουν και δένουν σ΄αυτό και στο αρμόδιο υπουργείο.
    β) Διαδικασία; Τρέχε και πλήρωνε ταλαίπορε πολίτη και ταλαίπωρο κράτος.
    γ) Αναμενόμενο Αποτέλεσμα; Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:10 | Ρούλα Π.

    Σκοπός της ταυτότητας κτηρίου (ορθή γραφή με ήτα, όχι με γιώτα) είναι μάλλον να μην μένουν χωρίς δουλειά οι μηχανικοί. Πόσα ακόμη πιστοποιητικά θα σκαρφιστείτε; Πόσο ακόμα θα επιβαρύνετε τους ιδιοκτήτες εν μέσω οικονομικής κρίσης; Τα χρήματα που απαιτούνται για πιστοποιητικά ισοδυναμούν με νέο φόρο. Τα ακίνητα είναι ξενοίκιαστα, λεφτά δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν καν ρεύμα στο σπίτι τους και τους λέτε τώρα για πιστοποιητικά και επιπλέον έξοδα… Δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα δόμησης πολλών δεκαετιών εν μέσω οικονομικής κρίσης. Αποσύρετε από το σχέδιο νόμου όλες τις διατάξεις που αφορούν την ταυτότητα κτηρίου. Και να ξανασυζητήσουμε το θέμα όταν βελτιωθεί πραγματικά η οικονομική κατάσταση και εφόσον έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχουν και σοβαρότατα ιδιοκτησιακά προβλήματα.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 05:04 | Ρούλα

    Σκοπός της ταυτότητας κτηρίου είναι να μην μένουν χωρίς δουλειά οι μηχανικοί. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους υπουργούς, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, που αποτελούνται σε σημαντικό ποσοστό από μηχανικούς και μεριμνούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
    Πόσα ακόμα πιστοποιητικά θα σκαρφιστείτε; Πόσο ακόμα θα επιβαρύνετε τους ιδιοκτήτες εν μέσω οικονομικής κρίσης;
    Άλλος δεν έχει ούτε ρεύμα στο σπίτι κι εσείς μιλάτε για πιστοποιητικά.