• Σχόλιο του χρήστη 'gm' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 13:24

    γενική παρατήρηση Ως προς την Έκδοση αδειών υπάρχουν πολλά κενά, παραλήψεις και προφανής άγνοια βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας. Δημιουργούνται προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος, πέραν των άλλων: Δεν περιλαμβάνει ορισμούς βασικών πολεοδομικών εννοιών με αποτέλεσμα την παρερμηνεία. Προτείνει Αντισυνταγματικές διαδικασίες στην έναρξη των εργασιών, τον έλεγχο και την έκδοση των αδειών και κυρίως δεν δημιουργεί ασφάλεια δικαίου στον ιδιοκτήτη Αγνοεί αποφάσεις του ΣΤΕ (όπως της ΡΙΚΟΜΕΞ) Εισάγει τον όρο «αρμόδιος μηχανικός» αντί του εξουσιοδοτημένος με ανάθεση έργου, όρος που προκαλεί τεράστιες νομικές εμπλοκές συναδέλφων. Αγνοεί τον προϋπολογισμό του κάθε έργου και την επ αυτού ισχύουσα διατίμηση αμοιβών (νόμιμη αμοιβή κατά τον Ν4019/10) Αγνοεί τον ρόλο του επιβλέποντα της αδείας μηχανικού και της αμοιβής του κατά την ολοκλήρωση του κάθε έργου επιμένοντας πάντα στις ευθύνες του. Επειδή είναι σίγουρη η προσφυγή στο ΣΤΕ με τις πρώτες διοικητικές πράξεις καλόν θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι του υπουργείου να το ξανακοιτάξουν γιατί θα φέρουν μεγάλη ηθική και επιστημονική ευθύνη για τις ταλαιπωρίες των πολιτών