• Σχόλιο του χρήστη 'Μοσχάκη Ευδοκία' | 10 Σεπτεμβρίου 2016, 17:45

    παρ. 1β σε συνδυασμό και με το άρθρο 50 παρ.1.ιδ."αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ":Αυτό σημαίνει ότι δεν ελέγχεται και δεν απαιτείται καμία κατάθεση αμοιβής μηχανικού για την έκδοση αδείας;