• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS' | 11 Σεπτεμβρίου 2016, 19:20

    Παρ. 2.2 Η τιμολόγηση του αρδευτικού νερού θα γίνεται από μεικτό σύστημα χρέωσης με σταθερό τέλος ανά στρέμμα καλλιέργειας και ένα μεταβλητό ανά κυβικό μέτρο νερού στις περιπτώσεις όπου είναι μετρήσιμη η κατανάλωση νερού. Στην ουσία για την πλειοψηφία των χρηστών αρδευτικού νερού παραμένει η στρεμματική χρέωση, γεγονός που δεν ευνοεί την ορθολογική χρήση νερού. Στην παράγραφο αυτή, θα πρέπει να προστεθεί μία χρονική περίοδος, μέσα στην οποία να εγκατασταθούν μετρητές ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και να πάψει η υφιστάμενη κατάσταση. Η χρέωση πρέπει να γίνεται βάσει των πραγματικών ποσοτήτων που καταναλώθηκαν σε κάθε περίπτωση.