• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:17

    Στην παραγραφο 1 θα πρέπει να διορθωθεί: .... Ο έλεγχος των απαιτούμενων .... υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο.... Σε:Ο έλεγχος των απαιτούμενων .... υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ, και μόνο.... πτυχιούχους μηχανικούος τεχνολογικήες εκπαίδευσης ΤΕ.