• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47

    Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 4 ε ι αφορούν προγενέστερες άδειες, ή αυτές που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση του νόμου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί και να προσεχθεί, γιατί λόγω της κρίσης άπειρες οικοδομές είναι σταματημένες στα μπετά (οικοδομικό σκελέτό) ή στα τούβλα (καρά γιαπί). Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή! Επίσης στην παράγραφο 9 θα πρέπει να προβλεφθεί να μπορεί να ενημερώνετε ο φάκελος της αδείας με σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ν.4178/13 ή στο νέο Νόμο. Αυτό είναι απαραίτητο καθόσον οι συμβολαιογράφοι ζητούν αντίγραφο θεωρημένο από ΥΔΟΜ με την υφιστάμενη κατάσταση, για να προχωρήσουν σε μεταβίβαση και η ΥΔΟΜ αρνείται να ενημερώσει το φάκελο και τα αντίστοιχα σχέδια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, πρέπει να το προβλέψει ο Νόμος. Είναι έγκυρα τα σχέδια που υποβάλλονται στο σύστημα και πληρώνονται πρόστιμα ή δεν είναι. Αν δεν έίναι να υποχρεωθούν οι ΥΔΟΜ να σφραγίζουν έστω ως γνήσιο αντίγραφο από το υποβληθέν σχέδιο στο σύστημα του ΤΕΕ ή όπου αλλού θα κατατεθεί στη συνέχεια.