• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΚΑΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2016, 06:51

    Κακώς δίδονται ορισμοί για τις οικοδομικές άδειες στα πλαίσια του Νόμου αυτού, αφού πρόκειται ήδη ορισμένες εννοιες από το ΝΟΚ 4067/12 όπως ισχύει σήμερα. Η ύπαρξη παράλληλων νομικών κειμένων για τον ίδιο ορισμό δε συντελεί στην απλοποίηση της νομοθεσίας.