• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΛΙΑ' | 14 Σεπτεμβρίου 2016, 08:06

    Θα έπρεπε ίσως ο έλεγχος του τοπογραφικού ως προς τους όρους δόμησης αλλά κυρίως ως προς την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου να πραγματοποιείται σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης του φακέλου και πριν την έναρξη των οικοδομικών αδειών ή σε διαφορετική περίπτωση να είναι ξεκάθαρα με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.