• Σχόλιο του χρήστη 'Μανος Κορινθος' | 14 Σεπτεμβρίου 2016, 14:51
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πολλά από αυτά που παλεύει η πολιτεία να τακτοποιήσει θα είχαν μπεί σε σειρά με έναν απλούστατο τρόπο. -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- 1η ΒΑΣΗ αποτελούν τα ΦΥΣΙΚΑ και ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2η ΒΑΣΗ αποτελούν τα ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ με τα συστατικά τους ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ 3η 4η και 5η ΒΑΣΗ θα μπορούσαν να αποτελούν η εργασία (ΠΑΡΑΓΩΓΗ), τα υλικά αγαθά (ΚΙΝΗΤΑ) και τα άυλα (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ) όλες οι Βάσεις θα αντιστοιχούν τους αριθμούς των αντικειμένων τους με κάποιο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο της Βάσης 1 πολύ απλά η Βάση 1 (η οποία ας πούμε ότι αποτελεί το προφίλ μας στο taxisnet) θα περιέχει καρτέλες α.στοιχεία προσώπου β.γεωτεμάχια προσώπου (Ε9) γ.κινητά προσώπου κλπ. κάθε καρτέλα παραπέμπει σε μία εκ των λοιπών Βάσεων όπου υπάρχουν οι καρτέλες των εκεί αντικειμένων. η 2η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (σε συνδυασμό με την 1η αποτελεί περίπου το Εθνικό Κτηματολόγιο)αποτελεί μία από τις κυριώτερες βάσεις. Σε αυτή τη Βάση δεδομένων θα έπρεπε να περιλαμβάνονται οι εξείς καρτέλες με συνοδεία ασφαλώς σχεδίου α.Το δομημένο περιβάλλον Οικοδομές, μάνδρες, κοτέτσια κλπ με τους αριθμούς Αδείας και αριθμούς τακτοποίησης αυθαιρεσιών αυτών ζώνη χρήσεως γης, ζώνη αξιών, στοιχεία προσώπου σε οδούς, χαρακτηρισμός οδού κλπ. β.Τα δένδρα είδος, ποσότητες, ποικιλίες, ηλικίες, ζώνη αξιών (ποτιστικά κλπ) γ.Πηγάδια- Γεωτρήσεις με συντεταγμένες δ. Δεξαμενές με συντεταγμένες ε.Δασικές εκτάσεις κλπ στ.Η ανάλυση με τίτλους ιδιοκτησίας και ποσοστά κλπ που θα μας συνδέει με την Βάση 1. Όπως γίνεται αντιληπτό με σωστό σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων θα υπήρχε και αυτοματισμός και καλύτερος έλεγχος ώστε οι πολίτες να μην τρέχουν κάθε φορά ξοδεύοντας χρόνο χρήμα και υγεία. Φυσικά αυτό θα αποτελούσε σχεδόν ταφόπλακα για κάποιες επαγγελματικές ομάδες συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές κλπ άλλα κάπου πρέπει να γίνει συνολική αναθεώρηση στον τρόπο ζωής και στην θεωρούμενη από τον σύγχρονο καπιταλισμό ανάπτυξη.