• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Κόνσουλας' | 16 Σεπτεμβρίου 2016, 07:45

    Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και αμφισβητεί το έργο πολλών μηχανικών (αρχιτέκτονα, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, πολιτικού μηχανικού) σε μία οικοδομή που αναγέρθηκε κατόπιν μελέτης και επίβλεψής τους και ορίζει ότι κάποιος συνάδελφός τους θα τους ελέγξει αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και στη συνέχεια ένας άλλος μηχανικός θα ελέγξει τον δεύτερο, τυχαία και δειγματοληπτικά και θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό, το οποίο μαζί με το πρώτο που θα εκδοθεί θα προσαρτάται στις συμβολαιογραφικές πράξεις. Διάβασα παραπάνω ότι πρεπει να προστατευθούν οι κάτοικοι ενός κτιρίου. Δηλαδή σήμερα, κι έτσι όπως έχει μελετηθεί η οικοδομή από τους μηχανικούς που επέβλεψαν επίσης την ανέγερσή της έχουμε αμφιβολίες; Ο φάκελος κάθε οικοδομής, που ήδη έχει λάβει άδεια, υπάρχει στην πολεοδομία, αλλά ακόμα και για τα αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί με τους πρόσφατους νόμους έχουν υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθούν από τους μηχανικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ τα σχεδιαγράμματα κάτοψης, στα οποία εμφαίνονται οι αυθαίρετες κατασκευές. Αν ο φάκελος της οικοδομής της οικοδομής έχει καταστραφεί ή λείπουν σχέδια, έγγραφα κλπ από αυτόν, ο πολίτης δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και δεν είναι αυτός που θα πρέπει να επιβαρυνθεί για την ανασύστασή του. Oι πολίτες γνωρίζουν την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και είναι μεταγεγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία της χώρας ή καταχωρημένα στα κτηματολογικά γραφεία και δεν περίμεναν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου για να τη μάθουν. Ειδικά μετά τη θεσμοθέτηση του ΕΝΦΙΑ και τα πρόστιμα που προβλέπονται, όπου κάθε ακίνητο έχει τον δικό του αριθμό ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), οι πολίτες έχουν γίνει περισσότερο επιμελείς. Πρόσφατα μάλιστα στο άρθρο 40 του νόμου 4409/2016 συμπεριλήφθηκε διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου (ΕΚΧΑ ΑΕ). Συγκεκριμένα με τη διάταξη αυτή προβλέπεται υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στη βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσονται και προσαρτώνται υποχρεωτικά σε συμβολαιογραφικές πράξεις και δημιουργείται, ουσιαστικά με δαπάνη του έλληνα πολίτη, μια βάση δεδομένων που μπορεί να εμπλουτιστεί αντίστοιχα και με τα κτίρια. Σε κάθε περίπτωση αν το κράτος επιθυμεί τη νομιμότητα και την ασφάλεια μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη και τις συναλλαγές.