• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' | 16 Σεπτεμβρίου 2016, 11:07

    Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ένα ακόμη νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί εν ευθέτω χρόνω με έκδοση ΥΑ, με την οποία θα καθορίζεται η τιμή βάσει της αμοιβής. Θα μπορούσε να είναι μέσα στο άρθρο 11, ώστε να έχετε τη δυνατότητα, μέσα από τη διαβούλευση, να δείτε και τις γνώμες των ενδιαφερόμενων. Στο στάδιο αυτό, θέλουμε να θέσουμε υπόψη ότι η τιμή βάσης Β θα πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε αφενός να μην είναι δυσβάσταχτη και αφετέρου να μην είναι τόσο μικρή που να μην αποτελεί κίνητρο προς αξιολόγηση ΜΠΕ.