• Σχόλιο του χρήστη 'Νεκτάριος Σικισάνκις' | 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:58

    Υπάρχουν συγκεκριμένα ΑΕΙ με ελάχιστα κατοχυρώμενα επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα του Περιβάλλοντος και με το άρθρο αυτό δίνεται το δικαίωμα για να γίνουν πιστοποιημένοι αξιολογητές ΜΠΕ ένα σωρό άσχετες ειδικότητες. Επιτέλους να μπει μια ορθολογική προσεγγίση και να δοθεί η δυνατότητα μόνο στους αποφοίτους συναφούς ειδικότητας (Περιβαλλοντικά τμήματα). Μην συνεχιστεί παραπάνω αυτή η αδικία.